04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Arbetslinjen förutsätter småföretagare

I en debattartikel i Dagens Industri, i dag skriver Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark om konsekvenserna av de nya sjukreglerna för egenföretagare.

-Vilka är konsekvenserna av den nya lagen som  trädde i kraft den 1 juli i år?
Efter 6 månader upphör sjukpenningen. Om försäkringskassan anser att den sjuke kan ta ett annat arbete är man tvungen till det. Den sjuke behåller nämligen då sjukpenningen under den tid man söker nytt arbete. I annat fall dras den in. För en småföretagare kan det innebära att den blir tvungen att lägga ned företaget för att få behålla sjukpenningen. 
Företagarna pekade på dessa negativa konsekvenser i remissrundan. Regeringen och Riksdagen lyssnade inte. 
Världen har förändrats. För 30 år sedan stod Fortune 500 företagen i USA för 80% av den ekonomiska tillvägen och resten av företagen för 20%. Sedan ungefär 5 år sedan är det förhållandet omvänt. Tillväxten sker framförallt  i servicesektorns mindre företag. Utvecklingen i Sverige liknar den i USA. Vad vi vet från statistiken och som Nordmark tar upp är att det enda område som netto skapar nya jobb så är det småföretagen. Offentlig sektor minskar med 10.000 jobb och större privatföretag med 1.000 jobb sedan 2003.
Sverige har varit inställt på att gynna stora företag. Det var en riktig strategi då. Nu har förutsättningarna ändrats. Vi bör i ett första steg se till att småföretagen inte missgynnas. 
I nästa steg blir det dags att se till att de premieras. Områden är välkända; samma trygghetssystem för anställda och egenföretagare, avskaffande av fåmansbolagsreglerna vid beskattning, förenkling av regler osv.
Det som brister hos regeringen är lyssnandet. Regelförändringarnas arkitekt är de nya moderaterna som här ännu en gång svalt den gamla socialdemokraternas världssyn. Om arbetslinjen är den viktiga så får lagstiftningen inte skapa ett nytt hinder för de små företagen. Det måste vara tvärt om.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar