04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Då var det IB – nu är det FRA

Anfall är bästa försvar tycks generaldirektör Åkesson mena. 

I den mediala motvinden går han nu till storms mot bloggarna. I  främsta skottgluggen står Henrik Alexandersson som figuererar i samband med anmälan av FRA för att ha avlyssnat och registrerat 103 svenska medborgare. 

Nu slår Åkesson tillbaka och JK anmäler Alexandersson för att han på sin blogg publicerat listan på de 103 namnen. Listan ingår i polisanmälan och hemligstämplades  av Åkesson efter att FRA blivit polisanmält. I sin anmälan mot Alexandersson hänvisar FRA till sekretesslagens 2 § och publiceringen utgör enligt FRA och Åkesson ett yttrandefrihetsbrott.
FRAs signalspaning mot Svenskar påminner om avslöjandet av IB i tidningen Folket i Bild/Kulturfront den 3 maj 1973. Avslöjarna; Jan Guillou och Peter Bratt dömdes så småningom för spioneri för sitt avslöjande. Ansvarige utgivaren Håkan Isacsson och Bratt satt ett år i fängelse för detta. Guillou satt 10 månader i fängelse.
Den gången visade samhället var gränsen gick mellan pressfrihet (yttrandefrihet) å ena sidan och statens skyddsbehov å andra sidan.
IB hade bedrivit verksamhet som inte var förenlig med Svensk lag och det avslöjades. Alexandersson gör samma sak med FRA. I båda fallen slår samhället tillbaka.
Man kan ifrågasätta FRAs motiv till att hemligstämpla listan med de 103 namnen. Förmodligen ville man genom hemligstämpeln hindra att FRAs varumärke skulle skadas ännu mer. Pikant i Åkessons anmälan mot Alexandersson där han säger: ”Det inträffade förefaller ha kopplingar till den anmälan som gjorts till Datainspektionen i maj i år” Är det månne så att Åkesson olagligen är ute och efterforskar källor också?
I kampen mellan Åkesson och Alexandersson finns en vinnare. Vi kan bara lära av  (IB)historien: Geijer vs Guillou. Vem som blev hjälte och vem som blev skurk vet alla.
Grattis Alexandersson ett steg närmare att bli nationalhjälte.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar