06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Dags att reformera internationellt

I senaste numret av the Economist tar man upp de internationella instutionerna.

Man ställer frågan: -Vad är det för vits att G8 diskuterar oljepriset när ingen representant för arabvärlden finns med? 
-Vad är det för vits med att fördöma Mugabe när ingen representant för Afrika finns med?
-Vad är det för vits med att besluta om minskade utsläpp av växthuseffekter när Kina och Indien inte finns med? De står för 25% av CO2 utsläppen.
Viktiga länder som Brasilien, Indien, Kina och Spanien finns inte med. 
Vi vet att det ekonomiska fokuset har förskjutits från USA och väst till Asien (och delvis Ryssland) men det avspeglas inte i G8. The Economist förespråkar i stället ett G12.
Världen efter USAs dominans håller på att skapas och det ställer krav på reformering av de internationalla institutionerna. Det blir flera kraftcenter. Om detta skriver den Amerikanska forskaren Fareed Zakaria i ”The post American World” mycket läsvärt.
Världsbankens röstordning speglar dåligt hur världsordningen ser ut i dag. I IMF har Kina mindre röster än Beneluxländerna. 
Samma sak är det med säkerhetsrådet. De permanenta medlemmarna valdes ut efter kriget. Urvalet speglade hur världen såg ut då. En förändring hindras delvis av avundsjuka. Indien hindras av Pakistan, Brasilien av Argentian,Tyskland av Indien och Japan av Kina osv. 
McCain har föreslagit en sammanslutning för demokratier (League of Democracies), något som påminner om NATO fast med mera vidsträckt mandat. McCains förslag löser inte problemet. Hur ska man definiera en demokrati och vem ska göra det?
Allt för länge har den nödvändiga  reformeringen av de internationella instutitionerna  stått stilla. Med ett nytt ledarskap i Washington får vi hoppas att det skapas möjligheter för detta. Det brådskar nämligen annars finns risken at Asien skapar sina egna sammanhang och organisationer. Möjligen tillsammans med Ryssland. 
Vi ser hur det tas steg mot att skapa en motsvarighet till EU i Asien.
 
Reformeringen av instutionerna borde vara en punkt på dagordningen när Sverige leder EU.
Får se om Bildt tar den bollen eller ligger lågt för att inte äventyra sin kandidatur som EUs höge sändebud. 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar