04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Det klåfingriga EU

EU har redan tidigare valt att reglera hur en gurka ska se ut för att kallas gurka och reglera jordgubbarnas storlek. 

Nu har man hittat ett område som ånyo visar att när politiker reglerar något som de inte förstår. I detta fall är det den holländske  komissionären Neelie Kroes som har slagit till mot tonsättare och kompositörer. 

Hur har det hela gått till? 
Tonsättare får ersättning varje gång ett av deras verk spelas. För att inte själva behöva gå runt till de som spelar upp dras musik har man organiserat sig i insamlings- eller upphovsrättsorganisationer. I Sverige  kallas organisationen STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. Många av oss har hört talas om ”Stim-pengar”. 
STIM är bra på att samla in pengar i Sverige, men vad händer om Benny Andersson spelas i Norge? Där har STIM ett avtal med den Norska motsvarigheten där. STIM och den Norska motsvarigheten har tecknat ett avtal som går ut på att STIM samlar in pengar för Norska tonsättare (och andra rättighetsinnehavare) i Sverige och tvärt om. Det är de är typen av avtal EU nu förbjuder. 
Man kallar det en typ av kartellverksamhet. Huvuddelen av dessa avtal blir förbjudna. Effekterna blir ju som var och en förstår att det blir svårare för kompositörer och andra rättighetsinnehavare att få betalt för sina verk utomlands. STIM måste nu starta verksamhet i resten av Europa för att få in pengarna till sina medlemmar. Märkligt klåfingrigt. Systemet har varit enkelt, relativt billigt och fungerat bra. 
Kommissionären Kroes kan uppenbarligen inte skilja på en riktig kartellbildning där stora och dominerade aktörer konstlat håller uppe priserna och en sunt samarbete som hjälper små aktörer att få betalt. När kommer man att förbjuda Posten i Danmark att distribuera brev från Sverige med samma motivering. 
I buskarna skymtar lobbyister från andra och starkare intresseorganisationer som vill få ned kostnaderna för att spela musik. 
EUs beslut visar på två viktiga problem. 
EU har svårt att dra rimliga gränser för var marknaden själv ska få bestämma och var det krävs en politisk reglering. 
EU utvecklas till att bli en organisation som gynnar de stora och starka på de mindres bekostnad. Det som har råd att hyra dyra lobbyister.
 
Det var inte detta Europa vi ville ha.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar