04162024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Fortsättning FRA

Den 29 publicerade FRAs generaldirektör Ingvar Åkesson en debattartikel i Svenska Dagbladet. Åkesson skriver: ”FRA ska signalspana till stöd för regeringens utrikes, säkerhets- och försvarspolitik och i övrigt kartlägga yttre hot mot landet. Spaningen får bara avse utländska förhållanden”

-Har inte Åkesson hängt med i klassen? 
-Detta innebär ju att FRA kan signalspana på folket och inte det Åkesson påstår: att man inte kan spana på folket.

Åkesson vet att FRA har kompetensen att spana på folket. Sen är det en annan sak att man inte haft rätt att spana på folket. Nu har man fått det. Förklaringen är globaliseringen. Åkesson vet att mycket av surfande, mailande bygger på servrar som ligger utomlands och därigenom kan signalspanas. När jag sänder ett e-mail från till exempel ett g-mail konto innebär att jag som svensk har en utländsk koppling eftersom servern ligger utomlands. Med Åkessons ord blir det spaning som rör ett utländskt förhållande även om mailet går till min bror som också bor i Sverige.
Att Sverige behöver skydda sig mot yttre hot och fiender är en självklarhet. Där ligger inte problemet. Generaldirektörens debattartikel ger ett intryck av att han inte helt och hållet varit intellektuellt hederlig. Den visar tvärt om på behovet av att skydda för yttrande-, meddelarfriheten och tryckfriheten.
Att sen den normalt sätt nyktre Carl Bildt  refererar till Åkessons artikel och försöker blanda bort korten ytterligare genom att tala om att förtjänsten i lagen ligger i förhållanden och kompetens som är hemligstämplad gör saken inte bättre. 
Är FRA lagen förresten förenlig med EU rätten?
Lagen får ju som konsekvens att en svensk medborgare som utnyttjar sin fria rörlighet blir föremål för FRAs intresse medan någon som bor i Sverige och bara snackar med svenskar aldrig blir det. En diskriminering av de som utnyttjar sina rättigheter enligt EU rätten alltså. 
Politikerna måste kommunicera hur lagen ska konstrueras så att det privata rummet enligt grundlagarna är bevaras.  
Alliansen måste våga vara hederligt konservativ (och/eller liberal) och sätta individens frihet i centrum och inte leka Erich Honneckers efterföljare 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar