04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

FRA igen

Då har FRAs generaldirektör herr Åkesson slagit till igen i dagens Svenska Dagblad. 

Han tar till orda igen i FRA debatten. Läxar försiktigt upp folkpartisten Birgitta Ohlsson. Han försöker blanda bort korten. Han framför en politisk uppfattning om brottsmisstanke och om huruvida det ska vara ett kriterium för signalspaning. Han diskuterar hur FRA borde göra med utländska militära befattningshavare och undrar om det måste finnas brottsmisstanke där också. Debatten har väl som alla andra förstått gällt hanteringen av svenska medborgare och deras rätt till integritet. 
Hans artikel tillför i sak väldigt lite. Den väcker dock en annan och viktig principiell fråga, hur ska statliga topptjänstemän uppträda i den politiska debatten. Åkesson har redan tidigare publicerat en partsinlaga i Svenska Dagbladet. Med detta borde han låtit sig nöja. Som part i målet och tjänsteman underställd politikerna borde han inte engagera sig i debatten och än mindre läxa upp sina beställare, politikerna. 
Det som Åkesson skulle kunna inskränka sig till var att ge sakupplysningar och möjligen en debattartikel.

Det bör vara medborgare och politiker som för den politiska debatten inte ämbetsverken själva. De ska tillhandahålla vederhäftiga under för politikernas beslut.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar