04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

FRA-ministern Tokfors in action

Så har makten ryckt ut igen för att försvara både lagen och agerandet från de som försvarat lagen. Försvarsminister Sten Tolgfors skriver i dagens Svenska Dagblad en artikel som är av den kvalitéen att om han inte höjer sin standard riskerar han att i folkmun kallas Tokfors.

Om vi börjar med uppläxningen av folkpartisten Birgitta Ohlsson så skriver han:
”Därför är det bra att FRA kommenterat ett antal konkreta exempel på hur verksamheten varit till gagn för Sverige. Därmed faller också de påståenden som den nya signalspaningslagens motståndare gjort om att det inte finns exempel på nyttan av FRA:s verksamhet.”

Det faktum att den som är underställd politikerna börjar debattera och tillrättavisar dem kommenterar han inte. I stället borde han ta Åkesson i örat och förklara att elementära demkratiska spelregler säger att höga tjänstemän ska inte tillrättavisa av folket tillsatta politiker.

Tolgfors fortsätter sedan i stor stil:
”Poängen med resonemanget är att det varken är mer eller mindre integritetskränkande att ha signalspaning i etern, i luften, än i kabel. I bägge fallen behövs samma förtydligande av regelverket och samma integritetsskydd. ”

Säger man nej till den nya signalspaningslagen säger man ja till en återgång till en oreglerad situation för signalspaning i luften, med avsaknad av integritetsskydd.

Genom att lagreglera signalspaningen anpassar vi i alliansen Sveriges underrättelsetjänst till dagens teknik, stärker integritetsskyddet och ger möjlighet till oberoende information om omvärlden.”

Debattörerna jämför brev med brev. Debattörerna jämför elektroniska brev med pappersbrev. En lagstiftning som skyddar svenska medborgares integritet det behövs. Det är allvarligt att FRA tydligen kan ha kränkt grundlagen tidigare, vilket Tolgfors indirekt säger i citatet.

Det är riktigt att en lagreglering kan stärka itegritetsskyddet, men då krävs det en annan lag. Om den antagna lagen rivs upp kan riksdagen suveränt fatta de beslut man önskar för att skydda folket mot FRAs klåfingrighet och numera försvarministerns oförstånd. Någon orerglerad situation för signalspaning behöver det inte bli. Det är riksdagen som bestämmer hur det blir, inte Tolgfors.

Samtidigt bör Riksdagen tillsätta en kommission om FRAs verksamhet, dess organisation och demokratiska tillsyn. Speciellt bör en sådan kommission granska om FRA ängnat sig åt verksamhet som kränkt enskilda medborgares rättigheter enligt grundlagarna.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar