04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Högt oljepris ger hög innovationsgrad

I dagens nummer av Dagens Nyheter finns ett reportage om mikroskopiska alger som bland annat producerar olja och vätgas.  Teknologier som kan hjälpa till att minska beroendet av fossila bränslen. Av artikel framgår att forskningen är av gammalt dato, men har tagits upp igen eftersom teknologin nu börjar bli lönsam. Artikeln visar att det finns ett tydligt incitament till utveckling och lösning av energiproblemen nu. Alternativet ska ha ge lägre kostnader med ungefär samma kvalitet. 

1974 kom den sk oljeprischocken. Oljepriset mer än fyrdubblades av OPEC och låg som högst på strax över 40 dollar. Eftersom chocken inte var resultatet av en marknadskorrigering så föll priset efter något år tillbaka till nivåer kring 10-15 dollar fatet. 
Under de år då oljepriset var högt skedde en enorm utveckling av olika energialternativ. Många av teknologierna var miljövänliga. I takt med att oljepriset föll försvann dessa teknologiers konkurrenskraft och många föll i glömska. 
I år har vi för första gången fått högre oljepriser än 1974, om lägger in försämringen av penningvärdet. Den här gången är det marknaden som har justerat upp priserna. Nu börjar alternativen komma tillbaka. Den som erbjuder energi till lägre priser än världsmarknadspriset på olja som i fredags var strax över 124 dollar per fat har ett intressant erbjudande.
Biltillverkare, oljeproducenter, transportörer, hustillverkare, ja alla söker hitta lösningar för att få ned kostnaderna. Alternativen blir också miljövänliga, klimatsmarta, men de är för de flesta aktörer i verkligheten en bisak, även om man i marknadsföringen framför det som huvudsak. 
Höga oljepriser gynnar utvecklingen av ny  miljövänlig teknologi som konkurrerar med bättre pris. Även om vi knyter näven i byxfickan när vi tankar kan vi vara tacksamma för ett högt oljepris, för klimatets skull. Sen ligger det i sakens natur att vi inte kommer att se en lösning utan ett antal olika konkurrerande lösningar. 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar