04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Karadzic gripen

I natt greps en av de mest världens mest efterspanade, Radovan Karadzic. Han är misstänkt för kringsförbrytelser  i bland annat Srebrenica 1995 då 8.000 människor miste livet.

Det gick fort att lokalisera Karadzic när väl Serbien fått ny regering och president. Närmare bestämt ett par dagar. Den nya politiska ledningen gjorde något den gamla inte lyckats med under över 10 år. Det visar på det smärtsamma men väsentliga nämligen att nationella processer för att göra upp med sitt förflutna för sitt eget liv. Nu är Serbien redo. De har skett i en demokratisk process. Det förtjänar respekt. 
Vad som bekymrar är rapportörer som redan behandlar honom som dömd. En grundläggande förutsättning för att krigsförbrytartribunalen ska ha kredibilitet är att det internationella samfundet är noga med att behandla alla icke dömda som oskyldiga innan de är dömda. 
Det är en utmaning att göra så. Bilderna av massavrättningarna och avskyn, kanske till och med hatet är starkt. Den internationella rättsstaten ska om den ska fungera ge alla en rättvis rättegång. Att ge rättvisa till dem vi älskar är lätt, men den är utmaning för dem vi kanske avskyr. Om vi gör det kan domstolsprocessen ersätta ropen på lynchning. Då har vi blivit en liten smula mer civiliserade.
Karadzic är född 1945, 3 år efter det att Joseph Tito bildat sin partisanarme. Efter andra världskriget bildade Tito med stöd av Stalin det som då kallades Jugoslavien. En helt ny statsbildning utan förankring i någon historisk tradition. Trots en på ytan human kommunism och att Jugoslavien bröt med Sovjet 1948 var det sanna ansiktet på den Jugoslaviska kommunismen brutalt. Landet delades in i sex delrepubliker. Genom folkomflyttningar inom det dåvarande Jugoslavien förvärrade Titos kommunism den instabilitet som fanns i området.
 
Karadizic en produkt av ett historiskt sammanhang.  Det fritar honom inte på något sätt från ansvar för sina handlingar. Han formades  mot bakgrund av den utveckling som startades med spänningarna mellan Frankrike,Tyskland och dubbelmonarkinÖsterrike-Ungern under senare delen av 1800-talet och början av 1900 talet. Spänningen resulterade i ”Skotten i Sarajevo” den 28 juni 1914 som startade första världskriget. En ung Student vid namn Gavrilo Pricip mördade ärkehertig Franz Ferdinand. Det blev startskottet till att dåtidens stormakt Dubblemonarkin Östrrike- Ungerna gick i graven.
Situationen av instabilitet har fortgått i regionen under lång tid och ända fram till 1980 då Joseph Tito dog. Då utbröt det säkert oundvikliga inbördeskriget i dåvarande Jugoslavien. Ackumulerade spänningar, övergrepp födde en revanchism som vi inte har sett på många andra ställen i världen. Ett 35 årigt experiment med kommunism förvärrade situationen trots att många trodde motsatsen. Vi har haft en kort tid med konstruktiv utveckling i Serbien och hela Balkanregionen. 
Därför ar det viktigt att vi inte pådyvlar dem vår tidsplan för stabilitet utan har respekt för deras historiska sammanhang och deras process.  

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar