04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Lika rättigheter för djur och människor

Jag lyssnade på radions P1 i dag och ett program om de nya djurarter som kommer in i Sverige.

Djurarter som konkurrerar ut de existerande inhemska. 
Programmet  utvecklade sig från att bara röra sig om mördarsniglar, vildsvin, jättekrabbor och andra nya medborgare i vår fauna till att bli en fråga om EU.

Hur är detta möjligt?
En högre chef på naturvårdsverket meddelade att det inte var så lätt att införa lagar mot dessa nya medborgare i vår fauna. De hade med största sannolikhet att göra med den fria rörligheten inom Europa.
Så här ligger det till:
En EU medborgare utnyttjar sin fria rörlighet och tar med sig något. På detta något följer ett vilt litet eller större djur. Därmed omfattas det fria djuret också av den fria rörligheten. Självfallet måste då EU ha synpunkter på hur en lag utformas vad gäller den aktuella djurarten.
Paradoxen blir att vilda djur på en del sätt är bättre tillgodosedda med rättigheten fri rörlighet inom Unionen än människorna. Detta gäller även om de orsakar skador. 
Man kan ju tycka att fria människor inte skulle ha sämre rättigheter än fria djur, men tydligen inte.
Undran blir inte mindre av att Italiens återvalda premiärminister har infört lagar som ger möjlighet att utdöma hårdare straff för brott som begås av utlänningar eller invandrare än för infödda italienare. Invandrarna har precis som vildsvinen eller mördarsniglarna tagit sig över gränsen. Skillnaden är att EU reagerar kraftig vad gäller mördarsniglarna men inte vad gäller invandrarna eller utlänningarna.
Lagstiftningen bryter mot en av de viktiga principerna i rättskipningen – likbehandlingen. När man ser på ett antal nya lagar  i Italien verkar de tillkomna för att skydda Berlusconis intressen, på rättssäkerhetens bekostnad. 
 
När Berlusconi var premiärminster förra gången 2001-06 skyllde han de bristande resultaten på motstånd från sina koalitionspartner. De finns inte med den här gången. 
Så man hade kunnat hoppas på konkreta resultat nu. Efter de prioriteringar han gjort inser alla och envar att de är fåfängt att tro att de blir några sådana förändringar. Det som blir bekymmersamt är att EU inte har reagerat kraftigare på den diskriminerande lagstiftning Italien inför.
Konklusionen av det hela blir att se till att du i ditt pass blir inskriven som vilt djur, exempelvis fjälluggla. Du kan då tillgodogöra dig den fria rörligheten i EU. Du slipper dessutom pass. Hoa bara till gränspersonalen och visa på att du är fridlyst. 
Du blir jämställd med andra inhemska ugglearter i det land du reser till. 
Gör du skada så måste EU kommissionen yttra sig innan lagstiftning införs som hindrar din skadliga verksamhet. 
Vem har sagt att det är en fördel för en groda att bli kysst av en prinsessa? 
EU Grodan är numera så smart att han stannar kvar som groda.  

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar