04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Väljarbarometer

I nyheternas sommartorka har SKOP publicerat en ny opinionsundersökning. Undersökningen är gjord under perioden mellan den 16 juni och 12 juli. Alltså under den period då FRA debatten började utveckla sig.

Den stora nyheter är att Sverigedemokraterna nästan blir vågmästare i riksdagen enligt denna mätning. Visst kan det han hända mycket ännu. 
Paradoxen är att om Alliansens partier ökar så hjälper man Sverigedemokraterna in i vågmästarpositionen och försvagar på ett sätt samtidigt som man stärker den.
Den andra och väntade nyheten är att moderaterna minskar med 3,2%. För övriga allianspartier låg i stort sett sympatierna oförändrade.  Socialdemokraterna ökade med 2,1%.
Man undrar när moderaterna lägger om strategi och i stället för att tala till sina väljare börjar tala med dem. 
FRA lagen borde rimligen vara som att svära i kyrkan för moderaterna. Det enda som Fredrik Reinfeldt kläckt ur sig där är att lagen ligger fast. Ett blindskär kan man kosta på sig men det börjar bli en hög nu. Så förlåtande är inte väljarna att de accepterar den dåliga fastighetsskattelösningen och FRA plus annat. Lyssna i god tid hade varit en god strategi.Nu har socialdemokraterna ryckt åt sig initiativet. 
Skatteverket var de som hade den smidigaste och för det stora flertalet bästa konstruktionen som inte straffade dem med uppskjutna reavinster. I FRA frågan är det den ursprungliga förslagsställaren socialdemokraterna som har det hittills enda förslaget för att skapa rådrum.
Visst är det taktik, men det verkar fungera.
Den andra bekymmersamma situationen för moderaterna är kommunerna. Från att ha gått i takt med väljarkåren går man nu i kraftigt i otakt, framförallt i Stockholmsområdet. I flera allianskoalitioner är irritationen stor över hur moderaterna driver igenom privatiseringar av skolor så att det inte finns några kommunala skolor kvar. Det är inte valfrihet. 
Utförsäljningar av bostadsbolag ska ske fort och utan allt för mycket analys av konsekvenser etc, etc.
Där moderaterna har egen majoritet verkar man i inte sällan ha skapat ett politiskt landskap som kan kallas moderaterna mot resten.
Som det ser ut nu finns det nya moderater i regeringen och gamla som styr i kommuner och landsting. Ingen av dem lyssnar till folket. Det ser inte helt bra ut.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar