04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

700.000 advokater kan inte ha fel

700.000 advokater kan inte ha fel. Rådet för advokatsamfunden i EU ställer sig nu bakom kritiken mot FRA lagen, enligt Advokatsamfundet. Invändningarna är framförallt två:

-den äventyrar advokaters tystnadsplikt, eftersom FRA kan lyssna,
-det krävs inget domstolsbeslut för att spana på svenskar.
Dessutom menar man att lagen hindrar export av juridiska tjänster över gränserna i Europa.
Det verkar som om man ser att lagen kan vara ett hot mot den fria rörligheten av tjänster inom unionen. Det är ett mycket intressant argument som inte kommit fram i debatten tidigare.
Mot den bakgrunden:  Är FRA lagen  förenlig med EU rätten? 
Sverige diskriminerar ju faktiskt de som utnyttjar rörligheten inom unionen. 
Det vore  mycket intressant att veta vad en av Sveriges mest kända EU experter Ulf Bernitz anser om detta.
Sveriges Advokatsamfund och dess generalsekreterare Anne Ramberg har redan tidigare varit start kritisk till FRA lagen, men nu sprider sig kritiken och oron i Europa mot lagen.
När ska regeringen på allvar lyssna.
Två folkpartister som däremot har tänkt till är Camilla Lindberg och Agneta Berliner som vill inrätta en specialdomstol som ska avgöra vilken information FRA ska få ta del av. De vill också ha en parlamentarisk utredning för att skapa en bra lösning för signalspaning. Deras artikel i gårdagens nummer av Expressen refereras av Henrik Alexandersson.
Vad gäller regeringen som helhet undrar man. Krävs det att man ser hur många väljare som möter upp den 16 september på demonstrationen mot FRA lagen, för att man ska göra något konstruktivt.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar