04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

ARM ett ord att lära sig

Dags att lära sig ett nytt ord i den amerikanska finanskrisen. 

Vi kan ju alla ordet ”sub prime”.

Nästa ord att lära sig är ARM (Adjustable-Rate Morgage) eller egentligen ”option ARM”. I denna typ av lån kan låntagaren betala lägre ränta än vad som står i lånekontraktet under några år om låntagaren utnyttjar optionen. Mellanskillnaden läggs till skulden, på så sätt blir det en negativ amortering. När huspriserna stiger är detta inte något problem. När husmarknaden är fallande kan denna typ av lån skapa problem. Cirka 1,4 miljoner hus har den här typen av lån.
Storleken på ARM lånen är cirka 500 miljarder dollar, cirka häften av sub prime lånens 1 triljon dollar. De ökade lånekostnaderna efter det att optionsmöjligheten är uttömd börjar märkas i låneportföljerna under 2009 för att kulminera under 2011. Lånekostnaderna stiger då med mellan 60-80% för dem som utnyttjat optionen.
Det kommer således fler obehagliga överraskningar.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar