04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ge Åkesson sparken

FRA och dess generaldirektör Ingvar Åkesson är återigen svaret skyldigt. Den här gången är det uppgifter i tidningen Ny Teknik om att FRA fått uppgifter från Baltiska länder. De Baltiska länderna har exporterat uppgifter om svenskar till FRA. Sedan har FRA behandlat informationen. 

Det Ny teknik beskriver är det som är ett av de viktiga skälen för FRA lagen. Möjligheten att ”köpa och sälja” signalspaningsmaterial. Här har FRA inte varit varsamma med personlig integritet. I stället har man sysslat med verksamhet man är förbjuden att utföra. Denna typ av signalspaning är en form av åsiktsregistrering om än elektroniskt. 
Det hör inte hemma i den Svenska rättsstaten. 
Enligt en lista som publicerades i sommar var det 103 personer som redan hade åsiktsregistrerats av FRA. Det anmäldes till Datainspektionen. Nu är man klar över att antalet som olagligt har kontrollerats, övervakats och åsiktsregistrerats är ca 300 personer. Sannolikt är den verkliga siffran ännu större.
Datainspektionen (DI) ska nu göra ett besök hos FRA och inleda sin undersökning. Varken DIs generaldirektör, Göran Gräslund eller anmälaren, Henrik Alexandersson tror inte att man inte hittar något av värde. FRA kommer inte att samarbeta med DI. Om man skulle göra det skulle man ju erkänna sin skuld.
 
FRA har byggt upp en hög kompetens som är internationellt konkurrenskraftig. Det är bra. FRA har blivit som en gökunge som äter sina föräldrar ur boet. Ett exempel på detta är att FRA skrev förslaget till FRA-lagen. Det är dåligt. 
Vi måste få en bättre demokratisk insyn i FRAs verksamhet. FRA måste övervakas, men av folket. Vi måste få tillbaka förtroendet för denna viktiga del av vårt försvar. 
Ett första steg för att återskapa förtroendet är att Ingvar Åkesson får sparken.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar