04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Halvtid för Alliansregeringen

Halvtid för regeringen gör att Dagens Nyheter summerar vad Alliansen gjort. Man visar på det DN kallar sprickor. Dessutom blickar man framåt. Regeringens fokus på arbete och minskat utanförskap känns viktigt. Det kan väljarna förstå och ta till till sig. 

Hur effektiv politiken är kommer att visa sig nu när konjunkturen viker. När listan vallöften analyseras har regeringen varit framgångsrik. 

I dag verkar regeringen bedömas enbart efter det man inte gjort eller gör. 

En av de saker som kommer att skilja valrörelserna år är att den här gången kommer socialdemokraterna. Där han man bland annat vässat sin jobb politik. 
Dessutom har vi i ett helt nytt parlamentariskt läge. Allt talar för att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Tyvärr ser det ut som om Sverigedemokraterna har stora chanser att bli vågmästare. Det kommer att ställa krav på modigt ledarskap från samtliga andra partier. 
Kommunalvalen kommer att bli viktigare för vem väljaren lägger sin röst på även på riksplanet. Här har Moderaterna i många kommuner inte varit så framgångsrika
Alliansregeringen måste här möta vassare socialdemokrater framförallt vad gäller småföretagare. Här måste Maud Olofsson få gehör för sänkta arbetsgivaravgifter för mindre företag. De är dom som skapar de nya jobben. Inte storföretagen eller offentlig sektor.
Förändringarna i sjukförsäkringarna måste finslipas så att vi inte får negativa effekter för just småföretagarna. Man bör också ses över så att inte människor i onödan tvingas till att söka socialbidrag.
Könsneutrala äktenskap som DN tar upp i sin artikel som en tvistefråga i regeringen är inte ny.
Däremot har FRA lagens hantering skapat stora nya problem. Om inte frågan städas av  god tid före valet kommer kärnväljare att svika och då blir det inget fortsatt regerande. Här krävs krismanagement – Nu.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar