04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

I bolånekrisens kölvatten

I veckans nummer av the Economist skriver man bland annat om effekterna av den Amerikanska bolånekrisen. 

Man tar exemplet Califonien. Mellan 1990 och 2007 växte området öster om Los Angeles  från 2,6 miljoner invånare till 4,1. Ett nytt Philadelphia alltså. En av förklaringarna till den snabba expansionen var billiga bolån. Nu minskar befolkningen där snabbt. 

Det slår hårt mot nybyggda förstäderna. Förorter kräver bil och ger lång pendling. Husen som en gång byggdes var stora. Ibland allt för stora. Kostnaden var ofta hög. I dag är kostnaden låg. En av utmaningarna i förorter där många blivit vräkta och husen står tomma är förslumningen. En annan utmaning är bristen på allmänna kommunikationer. Med höga bensinpriser spelar numera både motorn storlek och reseavståndet roll. 
Det finns en risk för att Amerikanska förstäder förblir öde om inte infrastrukturen förstärks. Förorterna kommer att behöva gott utbyggda allmänna kommunikationer för att överleva. 
En stor utmaning för ett land som byggde på bilen som enda transportmedel.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar