04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Inte ens partiernas allians

Alliansen var något nytt på riksplanet. Det blev en borgerlig plattform som förde fram till regeringsmakten. Ett framgångsrecept för att ta över makten. 

Väl vid makten har det som var manifestet förverkligats i många fall fortare än man skulle trott. Att sedan FRA-lagen och civilkuragelagen kommit in och skapat badwill är inte något man kunde förutse. Klantigt är det och det är definitivt inte god borgerlig politik.
Det är också oroande att regeringen inte tillräckligt står upp för att man är borgerlig. 

Så långt rikspolitiken.
Alliansen på lokalplanet har varit otydlig från starten på många ställen. De nya moderaterna är inte så nya på kommunalplanet. Ofta verkar budordet vara ännu mer och ännu fortare. Lyssnandet är ofta ganska begränsat. Ordet valfrihet har i praktisk handling ofta förvandlats till privata monopol. Det är inte bättre än kommunala monopol. Klart att folk blir förbannade.
Det som oftast lämpar sig väl på riksplanet dvs att partiledarna kommer överens och så får det bli fungerar däremot inte så bra i kommunalpolitiken. 
Alliansen blir på många håll kommunfullmäktigledamöternas allians och inte partiernas. Genom att alliansen på många håll släpper in så få deltagare i diskussionerna minskar kredibiliteten. Medlemmarna i de olika partierna måste få kunna komma till tals inom ramen för alliansarbetet för att det ska kunna fungera. 
Om inte kommer alliansen på kommunalplanet att försvinna. Det kommer väljarna att se till

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar