04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Klargörande om FRA lagen

I dagens Svenska Dagbladet finns en intressant artikel om FRA lagen. 

Den är skriven av juristerna Clarence Craford och Gunnar Strömmer. 

De har gått igenom de två ganska nya domar som finns hos Europadomstolen om signalspaning. Domar mot Storbritannien och Tyskland.  
Enligt juristerna återstår 9 punkter att åtgärda för att lagen ska kunna godkännas av domstolen. 
Bra då vet Tolgfors och Reinfeldt vad som gäller.
När det gäller brottsmisstanke är det inte ett krav för Europadomstolen. Samtidigt är det ett nationellt krav i Sverige. Centerns förslag har tillgodosett opinionen på denna punkt. 
Att vi har större rättssäkerhet när det gäller signalspaning än minimikraven i domstolen är väl en självklarhet.
  

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar