04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Rätt man på rätt plats

Hänt i Värmdö

Det råder stor osäkerhet var två ledande moderater egentligen bor. Däremot finns det en kristdemokrat som är exemplarisk och som tillfälligt ville avträda från sina uppdrag när honskulle bo i en annan kommun under två månader. Heder åt henne.
Den ena som diskuteras är kommunstyrelsens ordförande Jonas Nilsson som många hävdar bor i Nacka. Flera av hans kommunalrådskollegor säger öppet (på tu man hand) att han bor i Nacka. Jag mötte själv Nilsson på husvisning i Nacka för något halvår sedan. Han verkade ganska besvärad av att träffa mig där. Spåren mot Nacka är således ganska tydliga.
Den andra är kommunfullmäktiges ordförande Per Naess som är gift, men har bodelat med sin hustru. Förmodligen har makarna gjort så för att de ville minimera sin förmögenhetsskatt, när den fanns. Genom arrangemanget har de sannolikt sparat 10 tusentals kronor per år.
Enligt eniro.se finns följande uppgifter om paret Naess: Christina och Per Naess, Bergsgatan 27, 112 28 Stockholm. 
Per har ingen bil, men det har hustrun. Per kör bil till sammanträdena i kommunen. Per kör hustruns bil då.  Per skulle kunna skingra misstankarna om att han inte bor på Värmdö genom att redovisa trängelselskattebesluten. 
Om han inte gör det kommer säkert någon journalist att begära ut besluten.
Jonas Nilsson å sin sida hävdar att var han bor har ingen med att göra. 
Kommunallagen är klar är klar över att man inte kan ha offentliga uppdrag i kommunen om man inte bor i kommunen. Tyvärr finns få möjligheter att kontrollera en kommunalpolitikers uppgifter om bostadsort. 
Varför uppger man då fel bostadsort?
Ett skäl kan vara att de politiska uppdragen ger stora intäkter. I de här herrarnas fall är det drygt 700.ooo kronor per år, respektive ca 300.000 per år. Om de inte folkbokfört sig i kommunen hade de inte rätt till de här uppdragen och intäkterna. 
Det kan finnas andra skäl än pengarna.
Tilltron till kommunalpolitikerna ställer krav på öppenhet och att man tillåter sig bli granskad.
En granskning som är självklar är den om man uppgett rätt bostadsort. 
Lagen säger att man ska vara folkbokförd ”där man tillbringar sin huvudsakliga dygnsvila”. Enkelt uttryckt ska du vara folkbokförd där du oftast sover. 
Det är dags att skingra tviveln.
För trovärdigheten vore det bra om alla kommunalpolitiker på heder och samvete intygade att det uppgett rätt folkbokföringsort.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar