07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Regeringens forskningssatsning

Regeringen satsar mer på forskning, skriver Svenska Dagbladet i dag. 

Sedan lång tid har vi haft ett mål om av avsätta 1% av BNP till ulandsbistånd. Nu har EU sagt att vi ska satsa 1% av BNP på forskning. Två goda enprocentsmål. 

Regeringen satsar 15 nya miljarder fram till 2012 och det ska höga den årliga ramen år 2012 med 5 miljarder. Mer pengar satsas på fasta forskningsanslag det är bra. Allt för mycket av forskarnas tid går i dag åt till att söka forskningsmedel. Nu kanske det kan minska något utan att effektiviteten blir lidande. Att satsningen fokuseras på tre områden medicin, teknik och klimat är bra.
Det som man skulle önska mer av är att det verkligen blev 1%. Som regeringen räknar inkluderar man nu militär forskning och landstingens forskningsinsatser. 
Vi får hoppas att en procent verkligen blir en procent.  

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar