04162024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Tänker i nya banor

I London blåses det till strid om en ny bro som ska underlätta trafiksituationen i östra delarna av staden. Bron har fått arbetsnamnet Thames Gateway Bridge och är en sexfilig bro som är kostnadsberäknad till cirka 455 miljoner pund. 

Den är tänkt att ligga några hundra meter från Tower bridge. Idén om bron stöddes av den ”röde borgmästaren” Ken Livingstone. Invånarna som bor i närheten är däremot mycket tveksamma till förslaget.

Den nye konservative borgmästaren Boris Johnson är  däremot tveksam till bron. 
De Gröna har föreslagit spårbilar som ett alternativ. 
Den vanligtvis försiktiga tidningen The Economist uttrycker viss förtjusning över förslaget i sitt förra nummer. 
Bland fördelarna framhåller man att spårbilar tar lite plats, att de är ”kö säkra”, att de har samma kapcitet som bussar, de är billiga att bygga och operera och till sist är de miljövänliga.
När man läser om Skurubrons eländiga tillstånd vore dessa resonemang från den ”gröna ön” något att ta med sig till SL. Kan London borde Stockholm kunna. 
Med varaktigt högre bensinpriser behövs alternativ till både bilar och bussar. Spårbilar kommer att bli en spännande dellösning på den problematiken. 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar