07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ändrade attityder främjar entreprenörskap

Regeringen vill satsa mer på entreprenörskap skriver skriver Maud Olofsson, Jan Björklund och Lars Leijonborg i Svenska Dagbladet. Redan i utbildningen ska man börja föra in det. Samtidigt säger man att det satsas 16 miljarder på företagare generellt. I en annan mening talar man om att skolan ska bli bättre genom tydligare utvärdering, skriftliga omdömen och nationella prov från årskurs tre. Det verkar som om portarna i banan är glest satta. Mer pengar till lärlingsutbildning är dock bra.

Entreprenörskap är centralt  för samhällets utveckling. Vi ser att entreprenörerna eller de mindre företagarna är de som står för jobbskapandet i Sverige, i dag. Då bör man satsa mer på att statens trygghetssystem inte diskriminerar entreprenören, som med sjukpenningen. Incitamenten måste förstärkas genom bland annat lägre arbetsgivaravgifter för entreprenörerna.
Entreprenörskap är till stor del en fråga om attityder och värderingar. 
Där sker lite eller ingenting. Här har artikelförfattarna en stor uppgift. 
Några attitydområden är:
-Hur ser vi på dem som försöker och misslyckas? 
-Är misslyckandet en erfarenhet eller är det en exkluderingsgrund i jobbsökandet och i samhället generellt? 
-Hur ser vi på framgången? 
-Accepterar vi att entreprenörer tjänar mycket pengar utan att de sak tvångsbeskattas. 
-Hur ser vi på själva entreprenörskapets företag? I dag finns ett diskriminerande regelverk, de sk 3:12 reglerna. När avskaffas det?
Lärande om entreprenörskap är viktigt. Det bör börja tidigt.
Där tror jag att ökad kunskapskontroll på det sätt som regeringen föreslår har liten eller ingen effekt. Det nya gymnasieprogrammet i ekonomi kan vara en väg. Vi behöver också bygga mer kvalificerad kompetens om entreprenörskap. Där krävs det mer pengar till forskning om entreprenörskap.
Ett område där vi ser unga entreprenörer samlas är bloggosfären. I gruppen upp till 25 år är bloggarna lika lästa som dagstidningarna. En fantastisk utveckling. Regeringen borde underlätta i stället för att begränsa i bloggvärlden. Att avskaffa FRA lagen är en entreprenörsfrämjande åtgärd. 
Entreprenörskap är för viktigt för att plottras bort i en så yvig artikel som den i Svenska Dagbladet.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar