07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Är Värmdömoderaterna att lita på?

Hänt i Värmdö

Moderaterna har nu drivit igenom att Värmdös barn inte ska ha förtur till Värmdö gymnasium.

Beslutet refereras i dag av NackaVärmdöposten och Annika Andersson.

Skälet till detta är rent geometrisk enligt en moderat talesman. ”Det ska vara symmetriskt”.
Varför då denna Golgatavandring för att kämpa för det tidigare undantaget för Värmdös elever? 
Det hade väl varit lika bra att acceptera den lösning som det riskerade att bli tidigare. Mycket kraft las ned för att skapa ett undantag. Detta bara för ett år. Prioriteringen är märklig. 
Att det beslut som fattades för ett år sedan var ett misstag tror jag inte på.
Beslutet är dessutom taget på helt felaktiga grunder. Den moderata ordföranden, Elisabeth Dingertz fick uppdraget att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skulle arbeta fram ett förslag som kunde accepteras av alla partier. Detta innebar att socialdemokraterna också skulle acceptera förslaget- Så har inte skett. 
Grunderna för beslutet redovisades var missvisande och mycket hastigt uppkomna under ett pågående möte med alliansens 12 mest betydelsefulla politiker. Moderaterna gav inte utrymme för att förankra förslaget ute hos de olika partierna. Nu jäser det. Inom centern vet jag att uttrycket på tilltaget är: ”heligt förbannad”.
Det verkliga skälet är inte geometriskt det är pekuniärt, ideologiskt. 
Värmdömoderaterna vill till varje pris privatisera Värmdö gymnasium. Genom att ta bort förturen tar man bort skälet för kommunen att äga ett gymnasium i Stockholm. Om alla har samma möjlighet att vara där, vad är då vitsen. 
Stockholms stad har i förhandlingarna bibehållit sitt undantag. Stockholms stads barn har förtur, men det ska inte Värmdö kommuns barn ha. Allt enligt det glada moderata evangeliet.
Det börjar bli dags att kräva en kommunal folkomröstning om detta.
Sedan borde det bli dags att släppa in andra partier i alliansen i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden så att man kan komma överens om viktiga strategiska frågor gemensamt. Inte ensamt 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar