07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Bara men inte bara "vanligt" vatten

I veckan nummer av tidningen Newsweek tar man upp vatten som nästa bristvara efter oljan. Förbrukningen av vatten fördubblas vart 20 år. Vattnet kan inte som oljan ersättas med något annat.

I artikeln tas exempel på hur mycket vatten som krävs för att prodcera olika varor. En 200 mm halvledare kräver 13 kubikmeter vatten.
25% av allt vatten som konsumeras i Silicon Valley går till att proucera datachips.

Ett annat exempel är livmedelstillverkaren Nestlè som behöver 4 liter vatten för att producera en liter färdig produkt. Dessutom krävs 3.00 liter för att råvaran till produkten ska kunna växa.

En studie från Amerikanska Marsh Institute for Risk Insights säger att 40% av Fotune 1000 företagen skulle skadas ”alvarligt” eller råda ut för en ”katastrof” om de skulle utsättas för vattenbrist. Bara 17% av företagen hade vidtagit ågärder för att skydda sig mot denna typ av risker.

Världen konsumerar ofattliga 5.400 kubikkilometer vatten i år.
Det är dags att vidta åtgärder för att stoppa slöseriet med vatten innan den riktigt stora krisen kommer. Åtärderna måste ske i det lilla som i det stora perspektivet.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar