07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Det anemiska facket

SKTF (Sveriges kommunaltjänstemannaförbund) har haft förbundsmöte i Göteborg i helgen. Förbundet har enligt egna uppgifter 127.000 ”aktiva” medlemmar. Till detta kommer 31.000 pensionärsmedlemmar. 

Totalt säger man sig ha 156.000 medlemmar. Det innebär att pensionärerna utgör 19,8% av medlemmarna.

Under rubriken SKTFs demokratiska organisation på hemsidan beskriver man strukturen. 
Man glömmer att man är den mobbande och diskriminerande organisationen. Om du är över 68 år får du inte engagera dig i SKTF. Du får inte vara en av de 127.000 som organisationen själv kallar aktiva. Du är portad. Du får inte inneha något förtroendeuppdrag i en avdelning. Varför? Lite svävande svarar man att efter ett år har man förlorat kontakten med vad som sker fackligt.
Så som det är i dag kan inte SKTF kalla sig en demokratisk organisation.
Om min mor som är 73 skulle söka medlemskap. Skulle hon (om hon beviljas medlemskap) få betala. Facket kan möjligen förhandla om hennes lön. Hon får däremot inget inflytande. Hon får inte engagera sig för påverka vad SKTF ska tycka i olika frågor.
Detta system hör inte hemma i en organisation som kallar sig demokratisk. Det vilar en skammens rodnad över dem som diskriminerar på det sättet.
En annan sak är att det är obegåvat. På förbundsmötet i Göteborg, som refereras av Göteborgsposten som talar man om att medlemstillströmning beror på ungdomar. Vad förbundet glömmer då är att antalet äldre ökar kraftigt. Antalet äldre som arbetar i någon form efter 67 blir allt större. Förmodligen ligger den stora tillväxten för fackförbund som SKTF här, men det har man inte upptäckt. Om man inte snabbt fångar in denna grupp så gör någon annan det. SKTF representerar en organisation som inte har kontroll på omvärldsförändringarna utan som gör som tidigare. Skillnaden är att man gör samma sak med dubbel kraft. 
Det är sällan ett framgångskoncept.
Förbundets ordförande Eva Nordmark är aktiv socialdemokrat. Är SKTFs behandling av äldre i linje med socialdemokraternas värderingar ska man kommunicera det. Då kommer hela den politiska kartan att ritas om. Under många år var fackets varböld kollektivanslutningen. Det förekom inte i SKTF. Denna diskriminering är fackets nya varböld.
När SKTF söker nytt blod är det inte bara unga blodgivare som behövs. Involvera de nästan 20% som inte får vara med att engagera så blir det nog blodtillförsel.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar