07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Detta är inte science fiction

Hur ska vi komma tillrätta med klimatförändringarna och temperaturhöjningen? 
Det finns många olika lösningar som diskuteras, förutom att minska på utsläppen.
 Tidningen the Economist har en spännande artikel om detta i sitt 6 september nummer. 
I artikeln talar man om de problem vi alla känner till med att få människan att minska sin användning av fossila bränslen och på sikt helt sluta använda dem. Ett alternativ för att minska effekterna av växthusgaser är att använda sk geo ingenjörsvetenskap. Genom denna vetenskap hoppas man vända den negativa utvecklingen för jorden snabbare.
Det är en vetenskap som sysslar med att förändra jordens förutsättningar för att hantera växthusgaserna. Forskningsområdet är mycket kontroversiellt. 
Teknologin kan skapa stora obalanser, som de som vi har sett i Australien där man planterade in kaniner. Kaninerna förökade sig ohämmat. Därför fick man plantera in djur som kunde bekämpa kaninerna, som i sin tur förökade sig, så att man fick plantera in nya djur för att bekämpa bekämparna och så vidare.
Två forskningsprojekt har  tilldragit sig stort intresse.
Ett där man studerar att tillsätta mer järn i oceanerna, på platser med mycket solsken, för att öka fotosyntensen och därigenom bli av med stora mängder CO2. Plankton skulle i första läget förbruka CO2 från luften för att sedan falla till havsbotten och ta med sig koldioxiden till botten. Havsbottnen skulle bli reservoar för CO2. Man vet inte definitivt om det fungerar, men småskaliga experiment har hittills varit lovande.
Ett annat projekt är att på konstgjord väg reflektera ut ljus från solen och därigenom minska uppvärmningen på jorden. Svavel är en kemikalie som vi har velat minska användningen av. Effekterna av svavel är bland annat surt regn om de släpps ut i den nedre delen av atmosfären. 
Högre upp i stratosfären på cirka 10 kms höjd över jordytan har svavel en annan effekt. Det drar åt sig fukt och bildar kristaller som reflekterar ut solljuset i rymden. På så sätt minskar uppvärmningen av jorden. Tanken man har är att man skulle sprida ut 10  miljoner ton svavel från flygplan per år. Det skulle minska temperaturen med 1,1%.
Den här typen av forskning får större aktualitet eftersom allt fler anser att reduktion av CO2 utsläppen går för långsamt. 
När man läser om den här typen av forskning inser man att vi måste forma en global strategi för den här typen av åtgärder för att rädda jorden. Ska vi använda den eller ska vi avstå? 
Hur ser riskerna och möjligheterna ut?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar