06132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

En början för Värmdö och Djurö/Vindö

Hänt i Värmdö

Kommunfullmäktige har sammanträtt i veckan. Där har man behandlat budgeten. Kommunstyrelsens ordförande har lämnat in sin avskedsansökan. Stormen kring personen Jonas Nilsson har bedarrat nu. 
Hans ledarskap är inte ersatt ännu. Nu ser vi förvirring och undran. Ingen har stigit fram i offentligheten och sagt: jag vill. Ingen har sagt vad han eller hon står för. Ingen har deklarerat vilket ledarskap man står för. 
I kulisserna mumlas det namn. Det är som vanligt. Debatten förs i slutna rum. Diskussionen om att utse Värmdös näste kommunstyrelseordförande ”privatiseras”. Det är fel. Den frågan är för viktig för att bara beslutas av moderaterna. 
Ändå förväntar sig många att det blir bättre nu. 
Tyvärr stämmer inte det. Visserligen har debatten blivit mera avslappnad. Kanske lyssnades det mer till olika synpunkter. Det är en början, men det är inte en fungerande helhet.
Det räcker inte bara med att lyssna. Lyssnande måste följas av en process som slutar i handling. Annars förlorar den som berättar viljan att förmedla något. Efter ett tag breder känslan av tomhet ut sig. Att lyssna men inte ta intryck, föder uppror, inte samförstånd. Politikerna måste våga sätta sig ned oftare och sätta kommunens bästa först. Att inte våga sitta ned och diskutera kommunens organisationen innan Alliansen har snackat sig samman är dåligt. 
Den nya organisationen av tjänstemän och nämnder fungerar inte. Kommunens effektivitet har fallit med uppskattningsvis 15-20% på den sk ”reformen”.  Det innebär stora förluster. Jag hör allianskollegor som instämmer i analysen. Lösningen de presenterar är att ändra på felen efter valet 2010. 
Om din båt läcker när du är ute på sjön, väntar du då med att täta den? 
Den ansvarige skepparen ser till att täta omedelbart, även om det blir provisoriskt. 
Alliansen i Värmdö måste agera som den ansvarige skepparen. Annars bör folket ta ifrån ”väntapolitikerna” skepparansvaret. 
I eftermiddag bjuder Byalaget på Djurö till politisk debatt. Det är en kommundel som har misshandlats av Alliansen. 
-Man köpte inte Börjes vik. Det var fel. Ytterligare ett strandnära område exploateras nu och tillgången till allmän strand minskas.
-Man har inte krävt att området kring Djuröbadens pensionat ska detaljplaneläggas innan det får exploateras. Det är fel. Folk som bor i området ska kunna vara med i processen om att utveckla området eller att frysa expansionen.  Besluten ska inte ske utan folkets insyn.
-VA-frågorna är inte lösta. För ett år sedan krävde jag en privatisering av nätet här ute så att folk och företagare kan få sitt vatten och avlopp. Det sak inte ta 15-20 år. Det har inte tagits några initiativ. Det går för långsamt. Det finns seriösa intressenter som bara väntar på att få börja. Det visste kommunstyrelsens ordförande, men han ville inte agera. Det var inte hans kompisar.
-Alliansen har inte projekterat nya äldreboenden här ute. Det är slött. Äldre måste kunna bo kvar på Djurö/Vindö.
-Förnyelsebar, lokal energiförsörjning har inte diskuterats med oss i lokalbefolkningen
En del politiker har missförstått sitt uppdrag. De har inte fått uppdraget av ett parti. Uppdraget kommer direkt från väljarna. Att stå upp för sina väljare innebär ibland att gå emot sitt parti. Det har vi sett allt för lite av. Rättare sagt, vi har inte sett något av det. Till nästa val behöver vi politiker med det civilkuraget.
Låt oss sätta  Värmdös och Djurö/Vindös bästa först. Jag är beredd att ta emot öppna händer. Alla händer behövs för att skapa en bättre kommun. Jag är beredd att verka för att kommunens beslutsfattande blir öppnare och mera lyhört. Det krävs samarbete för att få Värmdö till en bättre kommun. På sikt bör väljarna utse kommunstyrelseordföranden i direkta val. 
Här bör Värmdö ta åt sig initiativet och öka medborgarnas direkta inflytande i politiken.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar