07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ett brev betyder så mycket

Jag börjar bli allvarligt oroad över läget i Värmdö kommunalhus. 

Det börjar bli dags att tillsätta en krisgrupp som får utreda postgången. 
Under de senaste två åren har flera brev förkommit eller befordrats allt för långsamt.
Ett av skälen kan vara att man frankerat breven med allt för lågt porto.
Andra skäl kan vara en osäkerhet om vem som ska befordra breven. 
Beställarförvaltningen hävdar att det är produktionsvdelningen som ska utföra. Dess chef låter dock hälsa att ansvaret ligger på den tekniska förvaltningen. Den låter i sin tur hälsa att man på grund av brist på personal inte vet hur det förhåller sig med den saken. 
Elaka tungor hävdar att kommunen numera har en brevbärare. 
Det kan väl ändå inte vara sant?
Fortifikationsverket skrev ett brev som erbjöd kommunen att köpa mark. Brevet postades av allt att döma i Eskilstuna och nådde adressaten, Värmdö kommun 4 månader senare. Detta visar är att posten är tillförlitlig, menar en källa inom det stora partiet, som önskar vara anonym. Breven kommer ju fram. Det är bara hastigheten som kanske borde ökas, framför en anonym oppositionsföreträdare försiktigt. 

I december förra året verkade det vara problem med att överbringa ett budskap via brev från en dåvarande chef till en likaledes dåvarande ordförande, om ett på samma sätt nuvarande dåvarande avtal. 
Återigen är det postgången som spökar, säger den kritiske. En annan centralt placerad källa meddelar att det är den nuvarande dåvarande tjänstemannen som har brustit i sin posthanteringdisciplin. På normal Svenska menar vederbörande att den dåvarande chefen på den tiden hon var nuvarande chef borde fått ett sänkt betyg i uppförande. Andra som önskar vara anonyma menar att magister Björklund själv borde ha utdelat detta betyg, när han har sin nuvarande åsikt om detta och inte sin dåvarande. 
Nu verkar postgången krångla igen. Enligt tidningarna är kommunstyrelsens ordföranden numera dåvarande. Enligt kommunsekreteraren är han inte alls dåvarande. Han hävdar med bestämdhet att tidningens uppgifter är fel. Mannen är fortfarande nuvarande säger han i en kommentar. 
Enligt den nuvarande ordföranden i det stora partiet, kommer ordföranden att vara nuvarande åtminstone till den 22 oktober, då han blir dåvarande. 
Uppenbarligen blir tempusfrågorna allt svårare för kommunen att hantera. Rykten säger att den nuvarande ordföranden i det stora partiet genom sitt agerande allvarligt riskerar att bli dåvarande. 
Tempusproblematiken vad gäller den nuvarande ordföranden kostar kommunen halva årsanslaget till skärgårdsbiblioteken per månad. Ordföranden är i just detta nu, varken sjukskriven eller tjänstledig. Han vistas inte i kommunhuset. Trots detta uppbär han fullt arvode. 
Hur kan det komma sig? Det kan ju inte vara av besparingsskäl.
I mitt stilla sinne undrar jag om skälet till denna förvirring är skapad av William Shakespeare.
Skrev han och tänkte på Värmdö, när han diktade dessa rader?
”Så går beslutsamhetens friska hy
I eftertankens bleka krankhet över,
och företag av märg och eftertryck
Vid denna tanke slinta ur sin bana
Och mista namnet handling”
Eller är det bara posten?

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar