07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

FRA lagen är striptease av fri- och rättigheter

Anförda av riddaren Mark Klamberg går ett antal kvalificerade forskare till angrepp mot FRA lagen på dagens DN Debatt. Nej snarare beskriver artikelförfattarna vad FRA lagen är. Det är upp till var och en att dra slutsatserna av de fakta de lägger fram.

När IB avslöjades av Jan Guillou och Peter Bratt i Folket i Bild Kulturfront den 3 maj 1973 var det ”bara” åsiktsregistrering det gällde. 
När artikelförfattarna i dag den 3 september på årsdagen för högertrafikomläggningen (1967) lägger fram vad FRA lagen innebär är det något mycket mer.
Aritkelförfattarna kallar det sociogram. FRA lagen kallar det ”trafikmönster”. 
Jag skulle vilja kalla det FRA lagen åstadkommer en nästan total striptease av grundläggande fri- och rättigheter. Samhället har genom FRA lagen inskränkt den privata sfären till nästan noll. 
Till vilken nytta? 
Enligt den engelska underrättelsetjänsten till ingen nytta. Terrorister fångas inte genom demografiska profiler som FRA kan skapa genom lagen. Slutsatsen är tyvärr att terrorister också är människor. De är också individer. Det krävs andra metoder för att upptäcka dem. 
I dag på högertrafikomläggningens årsdag finns det anledning om att erinra om vad de konservativa och liberala i klassisk mening stått för. 
Uppslagsverket wikipedia skriver bland annat så här om konservatismen ”Den organiska samhällssynen är ett annat konservativt kännetecken. Människor anses vara beroende av varandra, och vårda samhälleliga gemenskaper är minst lika viktigt som att värna individuella rättigheter. I första hand är det sådana gemenskaper som vuxit fram spontant genom historien.” 
FRA lagen värnar inte spontant framvuxna gemenskaper, som familjen. Den gynnar statens övermakt och statens överinformation om medborgare, som tills motsatsen är bevisad måste anses oskyldiga.
Om liberalismen skriver samma uppslagsverk: ”För liberaler är demokratin, med fri och allmän rösträtt viktig – bara en statsmakt som har de styrdas samtycke är rättmätig. Klassiska frågor sedan länge är också religionsfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet.”
Enligt denna definition är regeringen i dag inte rättmätig. Det är värt att fundera på.
FRA lagen fungerar som följande lilla utbyte:
Doktorn (till patienten): Hur mår du?
Patienten (svarar): Jag känner mig frisk
Doktorn: Det beror bara på att du är otillräckligt utredd. 
Artikelförfattarna redogör förtjänstfullt för lagstiftningens detaljer och dess konsekvenser. Extra alarmerande är att uppgifterna som samlas in löper risk att inte gallras.
För oss medborgare blir frågan. Var det inte en samhällsutveckling i liberal och konservativ riktning vi röstade för. Då vill vi se regeringen som ett bålverk för att försvara och utveckla de medborgerliga fri och rättigheterna. 
Vi medborgare vill ha kläderna på och inte bli utsatta för statligt pålagd striptease.  
Därför måste FRA lagen stoppas.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar