07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Not the end, but the end of the beginning

Hänt i Värmdö

Nacka VärmdöPosten, Svd, DN och Sveriges Radio rapporterar om att Jonas Nilsson har avgått som kommunstyrelsens ordförande, i dag på seneftermiddagen. Det hedrar honom att han avgick på det sätt han gjorde. Nilsson avgick med värdighet och respekt för samarbetspartierna i Alliansen.

Vad vi i dag inte vet är om andra ledande politiker kommer att följa Nilssons exempel. Missnöjet har framförallt gällt Nilsson, men det finns fler som har kritiserats i Nilssons närmaste krets. Kommer dessa förtrogna att föra vidare Nilssons ledarstil eller kommer de att med öppet sinne att ta in förändringens vindar? Det kanske blir någon av dem som blir den nye kommunstyrelseordföranden. Då blir det inget av den önskade förändringen. 
Det är en hårfin balans mellan att acceptera det val som moderaterna gör och att ge ett eget uttryck för vem eller vilka man önskar från mittenpartiernas sida. Att trampa fel innebär att man kan skapar farliga prejudikat.
När nu fullmäktige ska välja en ny kommunstyrelseordförande gör man det från en punkt som är ovanlig. Dessutom är den svår. 
Man har valt bort någon. I det här fallet Nilsson. Det är ovanligt att välja bort först. Vanligen är processen tvärt om. Man önskar något, ibland väljer man eller väljer till någon/något. Det får som konsekvens att man tvingas man välja bort något eller någon. I Värmdös fall finns det ingen klar bild av vad man vill ha för någon typ av person. 
Det kan lätt bli så att valprocessen kommer att fokusera på egenskaper man inte önskar i stället för dem man önskar. Då kan valet lätt bli en besvikelse. Jag hoppas att moderaterna (och mittenpartierna) kommer att göra en kravprofil på vilken typ av ledare man önskar och vilka egenskar man värderar, för att välja denne någon.
Sedan uppkommer ett annat problem för den som väljs. Hela strukturen är van vid en viss typ ledarskap. Även de som vill förändring kommer med automatik att förvänta sig att den nye ledaren kommer att göra som den förre. De kommer att agera därefter. Det kommer att bli en tung process för att skapa ett nytt ledarskap. Vi kommer att se förändringsmotstånd. 
Vi kommer också att se mycket av rädsla. Det tar tid att lita på att en förändring av varaktig och att människor vågar tro på den. Det kommer att kräva personlig mognad och demokratiskt sinnelag utöver det vanliga för att klara den rollen.
Organisationens utformning i kommunen kommer också att göra det besvärligt för den nye ledare som väljs. Därför krävs en organisationsrevision mycket snabbt. Den kan underlätta för att skapa en ny kultur i kommunen.
Slutligen kommer det att krävas en ny kultur. Den gamla har varit en konfrontationskultur. Den nya måste föra att lyckas bli en konsensuskultur. Konsensus tar längre tid än konfrontation. Därför krävs det tålamod, både av den nye kommunstyrelseordföranden, allianspartnerna och oppositionen. 
I dag är otåligheten det  mest tydliga. Det är en bra otålighet. Tålamod och uthållighet krävs i processerna och otålighet i resultaten.  Det är ingen lätt balans. 
Det som är bra är att vi mycket snabbt kommer att veta om ledarbytet blev lyckat eller ej.
Det kommer att stå med eldskrift redan efter 3-4 månader efter tillträdet
Till slut, låt mig önska den nye kommunstyrelseordföranden, vem det nu än blir: Lycka till!

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar