07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Politiskt ledarskap i Värmdö

Hänt i Värmdö.

När jag läser Hans-Ove Görtz insändare i Dagens NackaVärmdöposten så kommer jag att tänka på Pippi Långstrump. Hans-Ove har en uppfattning om att någon vill ta ifrån moderaterna något. Precis som Pippi har i ett avsnitt av någon av böckerna. Båda refererar de till att de litar på Nilsson. Sen tvingas de båda förtydliga sig.
Vad Pippi säger men Hans-Ove inte säger är att denne Nilsson sover i den rosa docksängen. De försöker båda uttala sitt stöd till namnet Nilsson och båda vet att det namnet skrämmer. 
Sen finns det olikheter, men det kan vi lämna därhän.
Nu höjs röster som vill ha svar. Frågorna och funderingarna refereras av bland annat Hans Lindqvist, Fredrik Sneibjerg, Annika Andersson och politikerbloggen.
Låt oss se vad som hänt sedan den borgerliga Alliansen tillträdde. Jag inskränker mig till ett exempel som visar på hur saker skett. 
 
En omorganisation sjösattes snabbt och utan en riktigt konsekvensanalys. Moderaternas kommunstyrelseordförande tryckte på. Han gav inte utrymme för dialog och diskussion. De som medverkade i sjösättningen upplever Nilssons diskussionsmetodik som ”en mental knutpiska”. 
Resultatet av omorganisationen är inte något att var stolt över. En stor del kommunens nyckelmedarbetare vill sluta eller har redan sagt upp sig. Organisationen är otydlig så att ärenden faller mellan olika stolar. 
En stor beställarförvaltning om kallas UKÄ (Ungdom Kultur och Äldre förvaltningen) har skapats. Medarbetare som inte kan bli experter på något område men som ska serva mycket olika verksamheter med beställarkompetens presterar betydlig sämre än vad de skulle kunna göra. 
Ansvaret är inte medarbetarnas utan de som sjösatte organisationen. Det vilar också ett tungt ansvar på den som var arkitekten bakom processen som skapade omorganisationen. Låt oss vara ärliga att detta Alliansens politiska beslut är ett stort misstag. 
Det som gör saken ännu värre är att man är rädd för att det kan bli ännu värre om man ändrar det som är dåligt. Kloka människor (politiker och i viss mån tjänstemän) som kördes över har blivit skotträdda och vågar inte längre fatta nya beslut. 
Detta är ett exempel på  ett politiskt beslut som bär Jonas Nilssons signum och som har upphöjts till Allianspolitik. Det finns fler exempel på misslyckanden. Alliansföreträdare från andra  Allianspartier säger som biskop Brask: ”Därtill nödd och tvungen”.
Jag tror inte att någon politiskt diskussion förs inom alliansens partier som inte fäster avseende vid ”det sätt som Jonas Nilssons personligen kommer att reagera på det”. Att Nilsson har skatteskulder det är inte roten till problemet. Det är ”halmstrået som knäckte kamelens rygg”.
Problemet med Jonas Nilsson är han ledarskap. Det är ett mobbande ledarskap. 
Var och en av de övriga kommunalråden kan vittna om hur de utsatts för mobbning av Nilsson. Exempel på detta är oproportionerliga utskällningar, psykiska trakasserier eller obehagliga psykiska situationer.
Läs gärna den utmärkta artikeln i uppslagsverket wikipedia som beskriver mer om mobbning.
 
Ledarskapet vi ser präglas av verbal och psykisk mobbning. Det utförs av en person som den kände mobbningsforskaren Dan Olweus beskriver som ”har bättre självförtroende än andra men samtidigt är agressiva och i avsaknad av empati.”. Han har till sig knutit en grupp av medmobbare som tillämpar denna ledarstil. En metod som har blivit vanlig bland dessa är att skylla på andra. 
Representanter för oppositionen säger att de mot bakgrund av denna ledarstil inte vill träffa honom (Nilsson) i enrum.
Hans-Ove säger sig inte känna till kritik mot Nilssons ledarskap. Henrik Paulsen tar i sin debattartikel i samma nummer av NVP upp ett exempel på sådan kritik, men det finns många fler. Det känner Hans-Ove till men han tiger.
Mittens partier kommer inte att gå till väljarna med Nilsson som kandidat till kommunstyrelseordförandeposten 2010. 
De trevare som har framförts från moderat håll om att erbjuda Nilsson en hedersam reträtt och att han avgår inom ett år ställer väljarans heder mot en persons heder. Väljarna visste inte vilken ledarstil de fick. Deras heder kräver kräver att vi återupprättar det demokratiska ledarskapet. Inte i september år 2009 utan omedelbart.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar