07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Regeringen och marknaden hjälper klimatet

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Aftonbladet skriver om regeringens klimatsatsning

Regeringen satsar tre miljarder på klimatåtgärder. 670 miljoner går till klimatinvesteringar i andra länder. Till detta kommer 4 miljarder som tas ur biståndsbudgeten som kommer att satsas på klimatbistånd. Regeringen vill med dessa åtgärder ta steg mot att möta Kyotoprotokollets krav. Det är utmärkt

Den största delen går åt för att göra ny teknik kommersiellt gångbar säger regeringen. Det stämmer inte. Det största bidraget till att göra ny teknik kommersiellt gångbar utgörs av det stabilt höga oljepriset. Då finns det ekonomisk incitament för att utveckla nya klimatvänliga energilösningar. På marginalen kan regeringens åtgärder ha effekt, men förmodligen får man liten valuta för pengarna. 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar