07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Registrering av bloggare

Den flitige Henrik Alexandersson har grävt i det som borde hamnat i Europaparlamentets soptunnor. Registrering av bloggare är något som Europaparlamentet ska ta ställning till om någon vecka. 

Vän av ordning trodde att Sverige hade en grundlag. Närmare bestämt en regeringsform. Som jag ser det kan de beslut som Europaparlamentet fattas strida bland annat mot 2 kap §1 i regeringsformen om yttrandefrihet. I vart fall bör man från Svensk sida flagga för att man måste utreda hur den lagstiftning som man planerar anta i parlamentet fungerar ihop med svensk grundlag.

Skatten på ”användargenererat” material undrar man om den inte också kan strida mot Svensk grundlag. I detta fall talar vi regeringsformens 9 kapitel 1§ som talar om rätten att besluta om skatter.
Replikrätten  kan vara ett brott mot den svenska tryckfrihetsförordningen. Man undrar också om hur denna punkt kan förenas med Regeringsformens 2 kapitel 14§ om mötesfrihet.
I vart fall bör vi trycka på våra EU parlamentariker och komissionärer så att de reagerar. Europaparlamentet riskerar att urholka vår Svenska grundlag. Det är illa och helt oacceptabelt. 
Det är inte Margot Wallström som bör peka finger åt EU medborgarna. 
Det är tvärt om. 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar