07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Sveriges grundlagar kan inte kränkas ens av EU

Så var det dags igen. 

Regeringen förbereder en ny lag som kränker medborgerliga fri och rättigheter. Computer Sweden rapporterar om eländet. Återigen är det ett EU-direktiv som sägs diktera vilkoren. Den här gången är det fråga om masslagring av all inloggningsinformation. 
Alla svenskars telefoni och internetanvänding ska loggas och lagras hos operatörerna i ett år.

Där kommer uppgifterna om vem du smsade i går, vem du ringde och vem du mailade att finnas lagrade. Känner du dig kränkt. Det har du all anledning att göra. 
Din privata sfär i livet där staten inte ser dig och registrerar dig har smält ihop. Den takt som isarna på arktis och antarkis smälter på grund av klimatförändringen är inget mot hur snabbt den personliga integritetssfären smälter.
Den som drev igenom direktivet var ingen mindre än Thomas Bodström. Samme man som ställer sig upp och försöker elda styrkorna mot FRA lagen rapporterar Computer Sweden.
Gissa vem som var en stor kritiker då? Ja just det Beatrice Ask.
Båda två bör tänka på att man bör har mer ryggrad än en chokladpudding om man är politiker.
Ask bör sätta stopp för att lagen drivs igenom och Bodstöm bör göra en pudel.
Huruvida dessa båda politiker är läskunniga eller har sin läsförståelse intakt undandrar sig mitt bedömande. Dock finns det fortfarande en regeringsform som är en grundlag. Denna har bestämmelser om medborgerliga fri och rättigheter. Yttrandefrihetsgrundlagen har också det.
Direktivet strider mot dessa grundlagar.
Då gäller som den med gott minne kommer ihåg, ”so lange principen”. Det vill säga EU rätten står över svensk lag så länge den inte strider mot svensk grundlag. Följaktligen kan vem som helst överklaga lagen till EU-domstolen om den till äventyrs skulle antas.
Vid valet till riksdagen kan alla som röstar på socialdemokraterna utnyttja sin rätt att kryssa in andra än Bodström och Ask om de inte skärper sig. Då hör de inte hemma i Sveriges Riksdag.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar