06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Afghanistan

Svenska Dagbladet skriver om att Svenska soldater deltar i striderna i Afghanistan. Att Sverige och andra länder deltar i att skapa lugn i Afghanistan är lovvärt. I vilken omfattning kan man diskutera. Den centrala frågan är om projektet möjligt att genomföra? Historien visar att sannolikheten är liten. 

Landet är stort  657 500 kvadratkilometer, cirka 1,5 gång större än Sverige.  Invånarantalet är bara 3 miljoner. Afghanistan är mycket fattigt. BNP per capita är 700 dollar. Landet är på många sätt en korsväg mellan öst och väst. Det är strategiskt viktigt eftersom det fogar samman södra, centrala och sydvästra Asien. Afghanistans historia är fylld av invasioner och erövringar. Landet är löst sammansatt. Lokala stamhövdingar har alltid utmanat centralmakten. Att under kortare tid erövra Afghanistan har varit möjligt. Att behålla kontrollen över lång tid har aldrig fungerat, vare sig för inhemska kungar eller utländska invasionsstyrkor.
Under 1800-talet blev landet en buffertstat mellan Storbritannien och Ryssland. Under 1800 talet var landet föremål för åtminstone tre större krig med utländsk inblandning. Landet blev självständigt från Storbritannien 1919. 
Eftersom centralmakten haft svårt att upprätthålla kontrollen över landet har inbördesstrider och inbördeskrig varit vanliga. Militärt är landet svårt att kontrollera för den som inte har mycket god lokalkännedom. Flera bergskedjor delar landet.  Klimatet är ofta antingen mycket kallt eller mycket varmt.  I gränslandet mellan Pakistan och Afghanistan finns ett sorts självständigt land. Inte officiellt erkänt, men inget av länderna har kontroll över det. I detta område sägs Usama bin Laden uppehålla sig. Afghanistan påminner om Vietnam på så sätt att Europeiska länder fört krig här men alla har misslyckats militärt. 
1979 invaderade Sovjet Afghanistan. Man ville stötta den kommunistiske diktatorn Hafizullah Amin som tagit makten 1978. Ryssarna hade 100.000 soldater i landet. Kriget blev ett Ryssarnas Vietnamkrig. 1988 slöts ett FN avtal som gjorde att Sovjet lämnade Afghanistan 1989. Mujaheddingerillan hade besegrat Sovjet. Priset var 1,5 miljoner döda Afghaner. Under kriget hade USA stöttat muslimska motståndsrörelser och hade på så sätt delvis lagt grunden till det Talibanstyre som följde. USA tränade genom CIA frivilliga soldater. En av de mest kända var Usama bin Laden.
Förtrycket under  Talibanregeringen ökade. Kvinnornas rättigheter minskade. Inte minst inträffade 11 september 2001. Bush proklamerade de neokonservativas paradnummer: Kriget mot terrorism. USA hade kunskap om att Bin Laden befann sig hos Talibanerna i Afghanistan.
Kriget i Afghanistan, blev kriget mot terroristerna. Invasionen fick namnet Operation Eduring Freedom. Den inleddes 7 oktober 2001. FN godkände en insats för att stabilisera situationen i landet. Nu pågår två parallella militära operationer, en NATO operation och en FN operation. Totalt finns cirka 67.000 utländska soldater i landet. De militära framgångarna var stora i början. Nu verkar gerillan allt mer få greppet över situationen. Historien upprepar sig. Britter, Ryssar har upplevt samma sak tidigare.
Så som operationerna utvecklar sig blir jag allt mer tveksam till om det är meningsfullt att fortsätt insatserna. Historien visar att utländsk ockupation av Afghanistan är ett omöjligt projekt. Även om avsikterna är de allra bästa. Den neokonservativa exporten av demokrati våldsvis kommer sannolikt att få sitt slut genom detta krigs slut.  

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar