06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Börsutvecklingen i år

Nu är det dags att se hur det har gått på världens börser i år. 

Enligt ett av våra husorgan, the Economist ser det ut så här.

Bästa börs i världen i år är: 
Caracasbörsen -4,1%. En stark förstaplats. 
Heja Hugo och Venezuela!
Näst bäst är Chile med -17,3%. På tredje plats kommer Mexico med -28,7%.
I bottenskiktet finner vi Ryssland, med – 63,3 %,  Kina med -62,1% och Grekland med -54%.
Sverige ligger i mellanskiktet med -41,2%. Vi kan jämföra oss med viktiga handelsländer som, USA, -38,2% (S&P Index), England -36,8% och Tyskland -39,7%.
All kursutveckling räknat i lokala valutor.
Det är inte kul att vara aktieägare i år. Utropet för i år är: friskt vågat hälften förlorat.
Råvarupriserna  är för alla varor -15,1%, enligt the Economists index.
Oljan är för helåret ned med -9,3%.
Det talar om att inflationstrycket är obefinligt.
Det borde vara möjligt att sänka räntan i morgon för riksbanken.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar