06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Bra och klimatsmart mat

Hänt i Värmdö

Vad ska våra barn äta i skolan? 

Ska devisen vara: det bästa är gott nog? 
Ska den vara billigast möjligt? 
Långsiktighet kan här stå mot kortsiktighet.
Frågan blir aktuell när Nacka VärmdöPosten skriver om att Djurö skola inte får köpa närproducerad mat. I samma nummer presenteras en lösning för den som vill ha billigare mat. I och för sig är den olaglig. Den ansvarige åtalas för detta. Det är bra.

Jag är av den uppfattningen att barnen i våra skolor ska ha en viss minimikvalité på råvarorna. Organisakt odlad/kravmärkt mat måste vara den minimistandarden. Vi vet i dag genom forskning att sådan mat är mera näringsrik. Den bidrar också till ett bättre klimat. 
Att man inte lyckas ge Djurö skola möjligheten att köpa närodlad mat beror inte på att lagstiftningen sätter hinder i vägen. Lagen om offentlig upphandling ger ett flertal möjligheter till att köpa närodlad mat och kravmärkt mat. 
Det är en fråga om hur man formulerar upphandlingen. Det gäller är att Värmdö kommun (och alla andra kommuner) utnyttjar de möjligheter som finns i lagen. Då kan man genomföra upphandlingar som ställer krav på kravodlad (ekologisk) mat till såväl unga som gamla. 
Ekologiskt odlad mat är dyrare. Det är sant. Inköpen av ekologisk mat kanske ställer krav på att ändra menyerna. Effekten blir kanske att de blir mer vegetariskt inriktade. Det är heller inget hinder. Kor fiser och det blir mycket växthusgas av det. Då kan det vara klok att stanna i förädlingskedjan. 

Ekologiskt odlad mat är inte en fråga om personlig lyx. Det är en fråga om medvetenhet om vad kroppen, samhället och planeten bäst behöver. Valet för mig personligen är enkelt. Så mycket organisk mat som möjligt.
Kommunerna i Sverige bör föregå med gott exempel och ställa krav som gynnar personlig och samhällelig långsiktig utveckling. Även genom sina upphandlingar av livsmedel. 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar