06142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Det krävs mer än en ombudsman

Nu ska det inrättas integritetsombudsman, tycker folkpartiet, centern och socialdemokraterna.

Svenska Dagbladet skriver om detta i dag. Henrik Alexandersson har kommenterat efterklokheten i går. Det är bra att mittenpartierna och socialdemokraterna tänker på hur integriteten ska stärkas. 
FRA debatten har ställt integritetsfrågorna i centrum.
Det som främst saknas är ett förstärkt skydd av yttrande- och tryckfriheten på internet i grundlagen. Den måste skrivas in. Yttrandefrihetsgrundlagen lät vänta sig. Nu krävs det att politikerna trycker på för att uppdatera grundlagarna till där tekniken befinner sig i dag. 
Hittills har vi inte  sett något av detta. Utan ett förstärkt skydd i lag och grundlag blir ökad tillsyn ett slag i luften. Det må gälla signalspaning eller något annat.
Dessutom bör författningsberedningen på allvar diskutera en författningsdomstol. Domstolen skulle kunna förhindra en FRA lag. 
Vi kommer att se fler övertramp i framtiden från lagstiftarna. Därför måste det byggas in ett skydd för medborgarna för framtiden.  Tilltron till politikerna skulle öka om de övervakades av en medborgarnas domstol. Utgångspunkten för bedömningarna skulle vara våra grundlagar. Ett klart fall framåt.
En integritetsombudsman måste vara garanterat oberoende. Därför bör man finna en form för att utse denna som garanterar oberoendet. Riksdagen bör därför utse denna och inte regeringen. Helst bör man finna en form där jurister, journalister, bloggare och politiker utser denna.
Det vore intressant om bloggarna och centerpartisterna Magnus Andersson, Annie Johansson, Per Ankersjö och Fredrick Federley kunde trycka på ledningen i centerpartiet. Det krävs att de liberala idéerna stärks. Integriteten måste förstärkas.  
Debatten måste gå från att sopa upp tokerier till att långsiktigt förstärka medborgarnas fri- och rättigheter.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar