06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Mer än en fyr och en skyskrapa

Hänt i Värmdö

Så blev det ingen snö i natt. Blev nästan lite besviken. Kunde känna visionen av att vakna och blicka ut över ett vitt landskap. 

Nu är det varmt och fuktigt i stället. Vore det lite högre kunde man nästan tänka sig att landskapet var Indien eller Ugandas högländer. Theodlingarna skulle breda ut sig. En härlig tanke.

Så kommer jag tillbaka till en annan vision. Den lokalpolitiska visionen.
Först gäller det att skapa ett politisk arbetsklimat som gör det möjligt att arbeta tillsammans. Där finns nämnder med udda antal ledamöter, berednings- eller arbetsutskott och alla partier representerade i nämnderna. Det är ramen. 
-Nej det var en sak till. I nämnderna ska det vara en ordföranden och två vice ordföranden. De två första till majoriteten och den sista till oppositionen. Om en moderat är ordförande ska det vara en mittenpartist som vice ordförande och vice versa.
Sedan måste tjänstemannaorganisationen fungera. Evidens visar att den inte fungerar. En av de två arkitekterna är kvar, kommundirektören Magnus Hedenfalk. Det är dags att han tar sitt ansvar och avgår av egen fri vilja. Den organisation han skapat är inte lyckad. Han bör göra något annat när han fyller 65 år i vår. Dessutom har han förlorat förtroende inom organisationen. Jag kallar det Exit Magnus.
Som jag tidigare sagt krävs det att det så kallade UKÄ kontoret genast delas upp. En förvaltning för ungdom, en förvaltning för kultur, en för fritid och en för äldreomsorg. Varje förvaltning är fokuserad på en nämnd. 
Sedan krävs det en snabböversyn av  ansvar och befogenhet. Den ska vara klar till årsskiftet. Beslut om justeringar bör tas på januari månads fullmäktige. Basen ska fortfarande vara köp-sälj, men hantverket ska bli riktigt bra.
Så blir jag klar över att detta är ingen vision. 
Det är att ta sig tillbaka till läge noll. 
Att ta sig tillbaka till den punkten när Alliansen tillträdde på Värmdö. 
Det finns en risk att Alliansen blir en ja-maskin under resten av mandatperioden om man inte lyfter blicken. Det krävs att man skapar, förmedlar och börjar förverkliga en vision som kan delas av många.
Det krävs privatiseringar. Framförallt för att öka verkningsgraden inom VA-utbyggnaden. Här finns möjligheten att skapa lokala och privata VA-bolag. Dessa ska bygga på småskalighet och klimatsmarta lösningar. Här är det dags att börja pröva på Djurö-Vindö. 
Småskalig energiförsörjning är nästa punkt. Stimulera till vindkraft på land. Skapa möjligheter för samverkanslösningar mellan kommunen och andra intressenter.
Skapa visionen av det nya Gustavsberg. 
Ska det vara en trött ort där kulturen sakta kommer att förvinna ut? Där ateljéer ersätts av kontor och bostäder i hamnen. Där hela hamnområdet får en stämpel av ”Private property”.
Alternativet är Dag Landviks vision, en fyr, en skyskrapa. Hamnen blir en mötesplats för människor, kultur och historia. Spårbilar kanske transporterar människor mellan Gustavsberg och Hålludden. Ekvallen är utbyggd till ett rejält sportcenter, dit människor åker från hela regionen. Jag har inte glömt bort de lokala föreningarna . Värmdös ungdomar får bättre förutsättningar för att utöva sina sporter. 
Använd folkomröstningen till att låta folket ange inriktningen av Gustavsberg.
Medborgarna ska vara inspirationskällan och kommunen sätta ramarna. Riskerna ska tas av det privata näringslivet, i samverkan med föreningar.
Utbildningsnämnden tar ett inriktningsbeslut om att Värmdö skolor ska vara bland de tre bästa i regionen. Politiker och tjänstemän arbetar för att förverkliga den visionen inom fem år. Kommunen tar initiativ till att bygga ett gymnasium i Värmdö kommun och skapar samverkan med en högskola för att öka kompetens och attraktionskraft.
Kommunen ska växa försiktigt och med respekt för vad uthållig utveckling tål och kräver.
Seniorer tas tillvara i utvecklingen av samhället. Det ska vara meningsfullt att vara senior i Värdmö kommun. Projektet social ekonomi görs levande igen.
God Allianspolitik innebär inte att hyresbostäder ska säljas ut. Visionen är tvärt om att bygga hyresbostäder för unga och seniorer primärt. För att de inte ska bli luft krävs det en tydlig färdplan för att genomföra det. Då brådskar det.
När man lyfter blicken tydliggörs visionen och man får lust att dela den.
Det är dag för det nu

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar