06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Nya intregritetskränkande lagar

Medan jag försöker debattera ökad öppenhet så har regeringen lagt fram en ny lag som återigen  inskränker yttrandefriheten. Förslaget är kallat ”åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott”. Beslut ska fattas av riksdagen i övermorgon den 22 oktober.

Som vanligt tar inte den nya lagen någon hänsyn till meddelarfrihet och källskydd. Den som är släkt med någon det spanas på kan också bli föremål för spaning. 
En del remissinstanser är kritiska till lagen som krititiskt kommenteras av Mark Klamberg
Enligt piratjanne är det en del i lagen som är okey. Annat i lagen är helt förkastligt. Den nya lagen är en revidering av ”spionlagen från 1952. Den har använts för att hålla koll på extremister på höger och vänsterkanten och på miljörörelsen, enligt intensifierar
Det är tidningen Journalisten som satt bloggarna på spåren om denna lag. 
Opassande talar om att det börjar bli dags med en prinicipdiskussion om alla integritetskränkande lagar som kommer till. Jag håller med henne.

Jag håller med Henrik Alexandersson som undrar över vad gammelmedia håller på med. Tidningen Journalisten anklagar bloggarna för att inte hålla koll på vad som händer på integritetsområdet. 
Ska inte gammelmedia vara kontrollerande längre?
Det är dag för en mera transparent process i riksdagen så att förslag som detta inte blir lag.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar