06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Passenger Name Record

En de grundläggande idéerna bakom EU är fri rörlighet för människor och varor och tjänster. 

De positiva effekterna av denna fria rörlighet är lätta att inse. 
Nu vill EU införa något som kallas Passenger Name Record. Frågan ska enligt Henrik Alexandersson behandlas av EUs ministerrråd i dag. Förslaget innebär att ett antal uppgifter om passageraren ska skickas till polisen och säkerhetspolisen två gånger. En gång 48 timmar före planets avgång och en gång efter det att det lyft. Uppgifterna lagras sedan i 13 år. Var god skölj.
Det är dags att införa en EUs egen författningsdomstol. Risken med den här typen av förslag är att EU fullständighet förlorar kredibilitet. Det krävs regler som begränsar politikernas klåfingrighet 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar