06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Rättvisa var ordet, sa Bull

Rättvisa är Alliansens hemliga vapen skriver PJ Anders Linder i en bloggpost.

Han tar upp Per Schlingmanns nyhetsbrev för att beskriva detta. 
Schlingmann tar upp fyra områden som kan beskriva rättvisa:
1. Det bör råda rättvisa i hur medborgarna bemöts av det allmänna.
2. Förtidspensioner och bidragsberoende är orättvist.
3. Rättvisa och matematisk jämlikhet är inte samma sak. Jobbar du mer ska behålla mer. Studerar du längre bör de ge resultat i lönekuvertet. 
4. En skola som inte ställer samma baskrav på alla barn är inte rättvis.
Detta är som PJ  skriver ett så hemligt vapen så att Alliansen inte ens själv vet att man har det, ibland. Problemet med sådana vapen är att de är svåra att använda. Här krävs ett upplysnings- och bildningsarbete. Schlingmann bör utveckla rättvisebegreppet än i mer i praktiken.
Likabehandling av alla från det offentliga inom sjukvård borde vara en självklarhet. Nu är det inte så. Här måste alliansen agera och exemplifiera. Att bara arbeta med vem som är producent av vården räcker inte.
 
Ett annat område är bygglov. Där bör den enskilda kommunmedlemmen inte behandlas sämre än professionella aktörer. Så sker ofta idag. Här bör Alliansens alla partier definiera vad rättvisa ska innebära i praktiken. Den definition vissa lokala företrädare gör genom att säga att bygglov är en mänsklig rättighet är en feltolkning av begreppet rättvisa.
Bidrag och förtidspensioner är orättvisa i många olika dimensioner, bland annat genusmässigt och klassmässigt. Fler människor som arbetar betyder mycket både för staten och för den enskilde. Här måste metodiken utvecklas för att minska utslagningen. Fler och annorlunda metoder behöver prövas.
Att alla ska ha samma lön det vill nog egentligen ingen. Även om många agerar så. 
Rättvisa är där i mot att stora och små företagare behandlas mer lika. Fåmansbolagsreglerna som ibland kallas 3:12 reglerna måste bort. 
Hjältarna är inte tjänstemännen som riskerar andras pengar. De verkliga hjältarna är entreprenörerna. Ändå är de till tjänstemännens företag som staten i stor utsträckning ger stöd. Stöd till företag rubbar rättvisan. Stöd till företag bör kraftigt begränsas. Det krävs att Alliansen tar det på allvar. 
Det stora stöd- och stabiliseringspaketet är i många avseenden ett stort steg i fel riktning. Det skapar inte rättvisa. Man skapar dessutom en felaktig incitamentstruktur. Finansmarknaden bör i mycket större utsträckning skapa sina egna stödfonder. Här kan staten ställa krav. Relationen utdelning och placering i statspapper kan vara en metod. 
När banker får stöd bör helst staten ta över och sälja vidare. I vart fall bör banker som får stöd inte ha möjligheten att lämna aktieutdelning. Det snedvrider riskkalkylen. Staten tar risken och aktieägarna tar vinsten. Det sticker i ögonen. 
En rättvis skola är en skola där alla barn motsvarar kraven på att komma in på gymnasiet och klarar att gå ut med fullständiga betyg. En rättvis skola bygger i högre utsträckning än i dag på pedagogik och undervisningsformer som är evidensbaserade. En rättvis skola kräver inte bara piska. Den kräver utveckling också. Det har tyvärr kommit bort.
Det sista rättvisebegreppet som Schlingmann inte tar upp är det klassiska. Det ska vara en rättvis balans mellan staten och den enskilde vad gäller medborgerliga fri- och rättigheter.
Här finns en lång väg att gå. Hittills har alliansregeringen inte skapat mer rättvisa på detta område.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar