07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Regeringen har läst sin Marx

Regeringen lägger fram ett krispaket för Sveriges banker. Förslaget kallas av regeringen för en stabiliseringsplan. Förslaget förmedlas av bland andra Dagens Nyheter, Aftonbladet,  och Svenska Dagbladet.

Förslaget innebär huvudsakligen att staten blir ett försäkringsbolag för bankerna. I första hand gäller detta till april år 2009. Det finns möjligheter till en förlängning året ut. 
Bankerna som utnyttjar garantin får betala en sorts försäkringspremie. Som mest ska staten garantera 1.500 miljarder kronor. Det ska jämföras med statsskulden som i januari 2008 var 1.114 miljarder kronor.
Finanssystemet räddas. Det är naturligtvis bra. Baksidan är att finanssystemet blir enbent. Systemet bygger på att en bank tar en risk och får betalt för den i form av ränta. Nu tas risken bort och banken får fortsatt möjlighet att ta ut ränta. Det skapar en ny typ av risker. Bankerna behöver inte vara lika noggranna i sin kreditbedömning längre. Dessutom  har vi ersatt de individuella fallskärmarna med en jättelik för en hel bransch. Det manar till eftertanke.
Stabiliseringsfondens ska enligt regeringens förslag ha en storlek år 2023 på 152 miljarder kronor. Idén är att staten ska tillföra medel motsvarande 1% av BNP i fonden. BNP är i dag 3.012 miljarder. Det innebär 30,1 miljarder från staten. Ytterligare motsvarande 1.5% av BNP ska tillföras av finansmarknaden. 
Personligen skulle jag gärna se att denna fond skulle vara betydligt större. Dessutom skulle jag gärna se en större insats från bankerna och en mindre från staten. Marknaden måste i större utsträckning ta ansvar för sina egna risker. Staten bör inte bli skurgumma. Det borde räcka med att man är ordningsman.
Jag håller med Jinge om att  hela regeringens förslag är tveksamt.
Kosmetikavdelningen hos regeringen har jobbat hår med att sminka förslaget. Nu ska bonusar få tak, chefslönerna ska regleras och styrelsearvodena ska frysas. Allas upplevelse måste bli att regeringen ryter. Jag blir faktiskt inte rädd. Det är lite patetiskt.
Jag hade hellre sätt att en viss procent av utdelningen skulle sättas av till dess banken har betalt sin del till stabiliseringsfonden. 
Nej här gäller det att skjuta mygg med elefantgevär.  

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar