07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vilka lagar accepterar folket?

Förr sa man skämtsamt att brotten mot staten var de allvarligaste. Efter att ha studerat regeringens förslag om fildelning börjar jag undra. Numera verkar piraterna på internet vara de värsta. 

Så som lagen om fildelning är utformad verkar man kunna jaga en hel generation. Lagen är så utformad trots att Fredrik Reinfeldt lovat motsatsen. Dessutom verkar vi få en polismyndighet som blir privatiserad för att jaga fildelare. Det är inte bra

Lagen har inte tillkommit för att EU har ett direktiv som tvingar oss att införa en sådan lag. Sverige kan om man vill införa en fildelningslag, men vi har inget krav på oss.
Låt oss tänka oss följande situation. Regeringen lägger fram ett förslag till hastighetsbegränsning på motorvägar. Max hastighet ska numera vara  60 kilometer i timmen. Låt oss fortsätta och anta att riksdagen antar lagen. 
Skulle detta förändra människors körbeteende? Nej jag tror inte att många skulle följa lagen. Visserligen skulle hotet om att bilen skulle konfiskeras om man körde för fort vara avskräckande.
Regeringen försöker lägga fram en lag som inte är förankrad i folks rättsmedvetande. Därför kommer folk inte att följa lagen. På samma sätt som man inte skulle acceptera en hastighetsbegränsning på motorväg på 60 kilometer i timmen.
På sikt undergräver den typen av lagar människors respekt för lagarna.
Många hävdar att vi måste skydda upphovsrätten. Ja det är riktigt. Däremot ska vi inte skydda gamla affärsmodeller. Lagarna om upphovsrätt är skrivna under en tid då internet inte var ett medium som förmedlade stora mängder information. Förr hade vi i Sverige en rätt att kopiera för enskilt bruk. En motsvarande rätt finns inte på internet.
Det finns stora risker att den nya fildelningslagen hindrar utvecklingen av mera effektiva distributionsformer. Kreativitet och utveckling hindras av den nya lagen. 
De som idag är det största anhängarna till lagen kan vara det som i verkligheten kommer att bli de största förlorarna om lagen införs.
Läs gärna Henrik Alexanderssons inlägg om detta i två bloggposter.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar