06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Du döms härmed till fördumning

Vilka straff är relevanta att ge för vilka brott? Vilken är straffets funktion?

Detta är två viktiga frågor som diskuterats av jurister och rättsteoretiker. Frågor om lag och rätt är också en viktig vattendelare mellan konservativa och liberaler. Nu får frågorna om brott och straff ett bredare allmänt intresse. Orsaken är fildelningslagen och hela synen på internet inom EU.
Här står flera viktiga principer mot varandra, som skyddsintressen för stater, upphovsrätt och medborgerliga fri- och rättigheter. Vad väger tyngst?
Ska det vara möjligt att stänga av människor från internet? I så fall för vilka brott?
En som diskuterar fildelning och avstängning från internet är Oscar Schwartz.  I fildelningsdebatten är folkpartiet och centern ganska tysta. Varför denna tystnad, när båda partierna säger sig ha en liberal värdegrund?
Är det verkligen rimligt att stänga av någon från internet? Andra typer av yttrande- och informationsfrihet är  skyddade genom grundlagar. Vi talar om dem som grundläggande mänskliga rättigheter. Varför talar vi inte på samma sätt om tillgången till internet?
Fildelning är inte mord. Fildelning är inte misshandel. Fildelning upplevs säkert av många som ett ganska lindrigt brott. För allt fler, framför allt unga framstår det inte ens som ett brott. Avstängning från internet framstår som ett medeltida straff. Du döms till tystnad och du döms till att inte kunna ta del av information. På ett sätt kan man säga att du döms till fördumning. En annan beskrivning kan vara att du får en kommunikativ husarrest.  Du tillåts muttra hemma, men du får inte tala offentligt. Jag kan inte se att denna typ av straff fyller någon funktion. Den enda funktion en lagstiftning som innebär att människor kan avstängas från internet är att påskynda en förändring av lagstiftningen om fildelning.
Med den passiva syn som liberalerna i riksdagen har ökar piratpartiets chanser att komma in i riksdagen. 
Det är dags att sätt in straffen för fildelning i ett bredare sammanhang om brott och straff.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar