07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Elever testar kvaliteten i grundskolan

Hänt i Värmdö
Bloggkollegan Annika Andersson skriver i en blogpost om elever som protesterar mot dålig kvalitét i sin skola. Det är bra att eleverna uttrycker oro för kvaliteten till en politiker. Det visar att även elever som brukare har förtroende för den politiska kvalitetskontrollen.
Eleverna vill inte att ett antal lärare ska bytas ut i för 9:ans avgångsklasser. Det är bra att eleverna tar ansvar.

Ansvarig för frågan är grundskolenämden. Där sitter folkpartisten Peter Bondesson som ordförande. Nämnden är en sk beställarnämnd som ska utöva tillsyn över de kommunala grundskolorna i kommunen. Det ansvaret kommer av både lag och enligt den så kallade nya organisationen som kommunen har.

Nu måste politikerna döma av frågan. Ytterst ansvar för detta är just Bondesson. Brukarna/elevernas klagomål på kvalitén ska hanteras.

Så vitt jag vet har inte kommunen ett sytematiserat kvalitetssystem för hur klagomål ska hanteras och dokumenteras. Hade man haft det hade det varit lätt att i förväg förstå hur klagomålet skulle hanteras. När det inte finns det får man skapa rutiner. Elevernas frågeställning blir därför ett prejudikat som kommer att bli vägledande för hur klagomål hanteras inom grundskolan i Värmdö kommun.

Gränserna mellan politikers ansvar och tjänstemännens ansvar måste preciseras. Klart är dock att det yttersta ansvaret är politikernas.

Nu gäller det förAlliansen att kliva ned från principernas höga hästar. I stället gäller det att ta fram praktikens plog. Misslyckas man här kommer tilltron det politiska ledarskapet för överskådlig tid att vara förlorat. Lyckas man lösa problemet visar man att systemet klarar att hantera kvalitetsproblem.

Jag är stolt över elever som tar ansvar för sin utbildningskvalitét.
Därför förväntar jag mig att de politiska företrädarna tar eleverna på största allvar och med stor respekt. Kvalitetsfrågan är nämligen också ett test av demokratin som organisationsform av vårt samhälle.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar