07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

En ny president i jämförelse med

Tänk på barnen i Biafra var ett uttryck som min mor använde när jag inte åt upp maten. Uttrycket är ett sätt att förändra referensramarna. Min mor etablerade en referenspunkt som gjorde att mitt beteende framstod på ett visst sätt i förhållande till referenspunkten. 

Hade referenspunkten varit mina syskon hade resultatet blivit ett helt annat.

Biafra var en utbrytarrepublik från Nigeria. Landet existerade mellan 1967 och 1970. Landet är förknippat med hungerkatastrofer. Flera svenska piloter engagerade sig personligen i hjälparbetet. En av de mera kända var Carl Gustaf von Rosen.

När jag läser de översvallande orden om Obama tänker jag på referensramarna. Den viktigaste av dem är USAs 43 president Georg W Bush. 
Epoken Georg W. Bush har etablerat en referensram. Det var många presidentkandidater som framstod som bättre än den referenspunkten. Var valet ett val där man valde till någon eller ett val där man valde bort någon? Mycket talar för att valet gällde att välja bort. Referensramen var Bush. Då är det lätt att bli en gigant. 
Georg Bush stammar troligen från Sverige. Det är något som Svensk press har förtigit länge. Hans svenske anfader Måns Andersson utvandrade från Sverige 1639. Bush var pappas pojke och favoriserades sannolikt på grund av detta i bland annat försvaret. Den 4 september 1976 greps Georg W. Bush för rattfylla. Hans körkort drogs in för en tid. 
1986 beslöt sig Bush för att sluta med spriten och blev en ”new born christian”. Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att säga, före 40 års ålder hade jag inte en nykter dag. Efter fyrtioårsdagen var nästan alla dagar nyktra. 
Bush oförmåga att uttrycka sig korrekt och välartikulerat är väl omvittnat. Det finns massor av böcker som samlat mindre lyckade Bush-citat. På nätet finns det siter som samlat mindre lyckade citat. Hans oförmåga att uttrycka sig har gett upphov till begreppet Bushismer. En Bushism kan bestå av felaktigt ordval, märklig syftning, udda meningskonstruktioner, byte av vokaler och sammanslagningar av två ord 
Bush är på många sätt den mest centrala referenspunkten vi använder för att bedöma en ny president. 
En annan referenspunkt är John F Kennedy, USAs 35 president. Barack Obama jämförs med honom vad gäller retorisk skicklighet. Obamas tal ställs i relation till en president som skapade högt stående retorik. Detta sätter honom i förhållande till en annan mycket speciell person. 
Kennedy var president den 20 januari 1961 till den 22 november 1963. Kennedy värderas lite utifrån sina resultat som president och mera som helgon. Han mördades. Kennedys gärning som president har inte granskats speciellt hårt. Kennedy genomförde det misslyckade försöket att invadera Cuba via Grisbukten  1961. Han hanterade Cubakrisen. President Kennedy ökade USAs militära engagemang i Vietnam. Han inledde rymdkapplöpningen. I västBerlin uttalade han de klassiska orden ”Ich bin ein Berliner”. Det gav accepten till byggandet av Berlinmuren. Många av Kennedys gärningar som president är diskutabla. Hans retorik däremot är av världsklass. Oaktat resultat av sina handlingar är Kennedy otroligt beundrad
Jag vill bedöma president Obama baserat på hans resultat. Orden och retoriken kan jag ryckas med av. Det som domslutet ska baseras på är dock verket.
Artiklar: Svd, DN, Aftonbladet och Expressen.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar