06142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Lägre oljepriser ger möjligheter

Husorganet the Economist skriver en tänkvärd artikel om de sjunkande oljepriserna. Tanken i artikeln är att oljerika stater som Iran Venezuela och Ryssland hade ett högt politiskt tonläge när oljan kostade rekordhöga 147 dollar per fat. I dag ligger den på 54 dollar per fat.

För Rysslands del krävs att oljepriset ligger på 70 dollar för att få balans i budgeten. För Iran ligger den nivån på 95 dollar.
Tidningen framför att de lägre priserna gör att det nu är lättare att föra diplomatiska samtal med dessa länder. 
Ryssland är i dag mer integrerad i den internationella ekonomin än vad man någonsin varit. Man har behov av utländskt kunnande och investeringar för att öka sin energiproduktion. Nu är ett bra läge både för att göra affärer med Ryssland. Två som ser möjligheterna är Christina Stenbeck och Ikea.
Enligt Dagens Industri kommer Ryssarna att försiktigt devalvera rublen för att stärka sin konkurrenskraft.
Riskerna finns men potentialen är mycket större.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar