06132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Normer eller lagar

Sanna Rayman, ledarskribent på Svd höll ett föredrag på temat: 

Normer – bryt dem själv.

Föredraget arrangerades av Frihetsfronten.

Ett av exemplen var att homosexuella. Normen är heterosexualitet. 
De homosexuella blir faktiskt inte sedda genom att normen står i vägen. 
Många normer eller normerat tänkande har den nackdelen att individen inte möts. Å andra sidan är normen en förenkling som vi behöver för att förenkla tillvaron.
En av Sannas poänger var det egna ansvaret. 
Ur liberal synvinkel blir hanteringen av normer en fråga om hur du hanterar dem. Du kan välja att bryta mot dem. Du kan också välja att följa dem.
Där ligger en valfrihet. 
Alternativet är att så ofta som möjligt upphöja normen till lag. Effekten av det är att det egna ansvaret minskar. 
Normen följer och skapar samhällsutveckling. Lagen däremot är mera stel. Den hamnar inte sällan i konflikt med människors moral och livssyn. Först i efterhand ändras lagen. Normen däremot är dynamisk. Den går i takt med tiden. Normen kan ifrågasättas och förändras av medborgarna själva. Bara genom att följa eller inte följa skapas en dynamik. Den möjligheten saknar lagen.
Normer eller lagar? 
I många fall är det en fråga om ett liberalt eller socialistiskt förhållningssätt. 
Det avgör hur samhället ska byggas.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar