07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Utlys folkomröstning om fildelning

Fridholm skriver i en bloggpost att fildelning och upphovsrätt är två skilda problemområden. IPRED lagen innehåller för mig två prinicipiella legala komponenter. Sedan finns en stor mängd filosofiska och moraliska komponenter. De har att göra med, till exempel hur man bäst främjar utveckling och framåtskridande i samhället.

De två principella legala frågorna som jag ser det är:

1. Hur kan användare utnyttja sig av andra medborgerliga fri- och rättigheter när man hanterar upphovsrättsskyddat meterial? Hur kan man använda, förfoga över upphovsrättsskyddat material som köps? Hur begränsas min användning och distribution när jag använder olika överföringsmedium för privat bruk? 
Var finns balanspunkten mellan medborgerliga fri- och rättigheter kontra upphovsrättslagstiftningen? 
2. Vem har rätten att sköta lagföring av brott mot upphovsrätten? Framförallt kopplat till internet. 
När det gäller denna senare  frågeställning håller jag helt med Fridholm. En viktig invändning är obalansen. Där en påstådd fildelare blir David som ska slåss mot Goliath. 
Det är ingen annan än staten som ska rätten att ha en poliskår. Jag kan inte se något skäl till varför upphovsrättsägare ska särbehandlas. Det har heller inte presenterats några sådana skäl i debatten. 
Nästa steg kan ju bli att butiksägare blir åklagare vad gäller snattning. Vad sägs om att ICA utfärdar förbud för en snattare att sätta sin fot in någon av Sveriges ICA butiker. 
Snatterierna är ett stort samhällsproblem där staten har svårt att lagföra i den takt som det borde ske. ICA tycker säkert att man borde ha den rätten.
Tänk dig att en person som snattat i flera butikskedjor får förbud från flera olika butikskedjor. Den personen kommer då att tvingas att handla i något annat land. Rätten att handla är ju bevars inte skyddad i grundlagen.
Att moderaternas ungdomsförbund säger ja till icke kommersiell fildelning är bra.
Centerns ungdomsförbund och Magnus Andersson är mot IPRED lagen. Precis som de andra av alliansens ungdomsförbund. Det är också bra. Hanna Wagenius från centerns ungdomsförbund låter sig inte luras av att IPRED-lagen inte ska vara retroaktiv längre. 
Copy me happy visar på den intressanta frågeställningen om hur upphovsrättsinnehavarna ska spana.  Är det via dataintrång i privata datanät? 
Den gamle Myrdal verkar vara för fildelning på principiella grunder. Däremot skriver opassande om att den numera något äldre Guillou är mot. Detta trots att han fortfarande är något yngre än Myrdal. 
Det påstås att det är en liten grupp som är för fildelning. Beatices Ask och Jan Guillou framför den åsikten. 
För min del är slutsaten klar:
Utlys folkomröstning om fildelning: för eller emot!

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar